Klimasikring

De seneste års store skybrud har givet efterspørgsel på nye løsninger til klimasikring og klimatilpasning. Intet tyder på, at vi får mindre nedbør, og kloaksystemet kan ikke følge med.

Derfor er der behov for alternativer til afledning af vandet på veje og i byområder. Løsningen kan være permeabel asfalt og andre metoder til at aflede vandet.

Asfaltindustrien_fakta_nov2019-1

Teknologisk institut udarbejdede i 2019 et faktaark om den nye generation af vejbelægningstyper og deres anvendelsesmuligheder for Asfaltindustrien. Klik på billedet og læs faktaarket. Eller læs mere på Teknologisk Instituts hjemmeside.

PERMEABEL ASFALT (DRÆNASFALT)

Den 12 marts 2018 indviede borgmester Kasper Glyngø Hedensted Kommunes nye “Klimavejen” med permeabel asfalt (drænasfalt). “Klimavejen” er belagt med permeabel asfalt (drænasfalt) fra Colas, som også stod for selve udlægningen.

FORSKNING I PERMEABEL ASFALT

“Klimavejen” i Hedensted er et samarbejde mellem Hedensted Kommune og VIA University College Horsens, og projektet indgår i EU’s ”Coast to Coast Climate Challenge” om klimatilpasning.

Vejen er udført med 25 m standardasfalt og 25 meter permeabel asfalt (drænasfalt). Den permeable asfalt er produktet Coldrain fra Colas. Produktet udmærker sig ved, at regnvand kan trænge gennem belægningen, og vandet drænes herefter via drænsystemer til et regnvandbassin, så “Klimavejen” ikke belaster kloaknettet.

VIA University College Horsens vil over de næste år bruge “Klimavejen” som en del af et forskningsprojekt, der skal undersøge vejens potentialer. Både med hensyn til håndtering af vand og tiltag som produktion af bæredygtig energi.

Colas-klimavej-Hedensted-link-3

“Klimavejen” i Hedensted blev indviet af Hedensted Kommunes borgmester og børn fra et nærliggende børnehus.

Klimavej-Hedensted-Colas-permeabel-asfalt_link1

Den nye “Klimavejen” i Hedensted er et forskningsprojekt for VIA University College Horsens.

Klimavej-Hedensted-Colas-drænasfalt-link-2

Vandet løber hurtigt gennem den permeable asfalt.

VANDHÅNDTERING MED VANDVEJEN – EFFEKTIV AFLEDNING AF REGNVAND VED SKYBRUD

Colas har sammen med EnviDAN A/S og Schulze+Grassov ApS udviklet en ny og enkel løsning på afledning af regnvand, så vandet ikke ender i kældre, hvor det ødelægger for milliarder af kroner.

Den innovative løsning fungerer ved at opstuve vandet i render i vejen, hvor det afledes langsomt. Alternativet kunne være en dyr og omfangsrig udvidelse af kloaksystemet. En udskiftning til større rør løser imidlertid ikke problemet, hvis man ikke samtidig har et sted at lede de store vandmasser hen. Det problem løser VANDVEJEN ved at forsinke afledning af vandet. Dermed er VANDVEJEN et økonomisk attraktivt supplement til det eksisterende kloaksystem.

Læs mere om Vandvejen

Middelfart Kommune har god erfaring med Vandvejen. Klik og se videoen.

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning i forbindelse med løsninger til håndtering af regnvand, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt vores eksperter:

Martin-Ole-Korsgaard-2014-large

Martin Korsgaard

Laboratoriechef

mko@colas.dk
4034 6527
Martin-Ole-Korsgaard-2014-large
Martin Korsgaard

Laboratoriechef

Martin er laboratoriechef og har det daglige ansvar for vores laboratorier i Viborg og Glostrup.

4034 6527
Produktteknisk afdeling, Industrivej 27, 8800 Viborg