Vilkår og politikker

Projekter og ab salg                       

Almindelige salgsbetingelser

Colas’ almindelige salgsbetingelser gælder ved Colas’ ab salg fra vores asfaltfabrikker, grusgrave og emulsionsfabrik.

De gælder ikke for egentlige entrepriser omfattet af AB18 og offentlige udbud.

Se almindelige salgsbetingelser

Standardbetingelser for entreprisearbejder

For Colas’ tilbud og efterfølgende entrepriseaftale gælder almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18).

Læs mere i Colas’ standardbetingelser for entreprisearbejder.

Indkøb                       

Almindelige indkøbsbetingelser

Colas’ almindelige indkøbsbetingelser gælder ved alle indkøb, som foretages af Colas Danmark A/S, bortset fra egentlige entreprisekontrakter, som normalt er på AB-vilkår.

Se almindelige indkøbsbetingelser

CSR-charter for leverandører og underentreprenører

Colas’ CSR-charter for leverandører og underentreprenører gælder ved alle Colas’ indkøb, herunder underentreprisekontrakter.

Se CSR-charter for leverandører og underentreprenører

Etisk kodeks m.v.                     

GDPR                    

Privatlivspolitik for besøg på vores hjemmeside

Når du besøger Colas Danmark A/S’ hjemmeside www.colas.dk, accepterer du vores privatlivspolitik, herunder betingelser og andre vilkår, som fremgår af hjemmesiden.

Beskyttelse af dine personlige data har allerhøjeste prioritet, og de registrerede oplysninger administreres etisk forsvarligt og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan læse mere om betingelser og anvendelse nedenfor:

Læs vores privatlivspolitik