VI FORBINDER DANMARK PÅ KRYDS OG TVÆRS

Når det gælder nye anlægsprojekter i Danmark, er det ofte Colas som udfører asfaltentreprisen. Vi har mere end 90 års erfaring med vejbygning og specialviden om metoder, belægningstyper og deres specifikke tekniske egenskaber.

Colas udfører opgaver i både hoved- og underentreprise, og ved de større projekter deltager vi ofte i konsortiesamarbejder.
Vi lægger stor vægt på at blive inddraget så tidligt som muligt i et projekt, så vores specialviden kan udnyttes fuldt ud til gavn for projektet.

Colas-baerelag_link

Vejanlæg 

Colas har mange års erfaring med nyanlæg af veje, fortove, stier og pladser. Vi bidrager med stor viden om vejbelægningens tekniske egenskaber, støjreducerende asfalt, ressourcestyring, livscyklusanalyser, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø og sikkerhedsstyring.

case_lufthavn

Lufthavne 

Vi udfører opgaver i civile og militære lufthavne og har stor erfaring med de specielle kvalitets- og sikkerhedskrav som stilles. Vores produktsortiment omfatter asfaltbelægninger til start- og landingsbaner m.m. og belægninger som er særligt resistente over for jetbrændstof.

Colas-nyanlaeg_link

Havne og industrianlæg

Når vi rådgiver om belægninger til havne og industrianlæg, tager vi højde for særlige behov som tung trafik, store punktbelastninger og spild af vand. Vi rådgiver både store og små virksomheder og kan tilbyde et bredt produktsortiment, som passer til alle formål.

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med anlæg eller projektering af nye vejbelægninger, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt os

VI TILBYDER OGSÅ

ASFALT TIL

ALLE FORMÅL

BITUMEN OG

EMULSION

GRUS, STEN OG

RÅSTOFFER

FRÆSNING