VORES CSR-FORPLIGTELSER

8 CSR-forpligtelser

Socialt og samfundsmæssigt ansvar er en kerneværdi for Colas. Vi hjælper Danmark med anlægsprojekter, asfaltprojekter og råstoffer, og vi arbejder målrettet på at gøre det på en ansvarlig måde – både i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø, miljø og etik.

I vores arbejde med CSR har vi fokus på udvalgte mål under FN’s verdens mål, og Colas Gruppens otte fælles CSR-forpligtelser “ACT & Commitment Together” – som Colas Danmark A/S har forpligtet sig til at arbejde aktivt med – strukturerer vores arbejde med CSR.

Læs mere i vores CSR-rapport.

Colas-8-CSR-forpligtelser
City2_parkeringsplads-asfalt-Colas_web600x400

Foto: Parkeringsplads for City 2. I den nye asfalt er der anvendt genbrugsasfalt.

Ansvarlige produkter med fokus på miljø og reduktion af CO2

Colas udfører anlægsprojekter og tilbyder produkter og løsninger, som optimerer vores fælles veje. Arbejdet kræver mange råstoffer. Derfor har vi forpligtet os til at bidrage til en mere ansvarlig værdikæde og løbende implementere nye tiltag, som forbedrer vores produktion og arbejde i retning af mere bæredygtighed.

Det gør vi blandt andet ved at genbruge materialer og markedsføre og prioritere anvendelse af vejprodukter, som tager mest muligt hensyn til miljøet. Ligesom vi vælger lokale produkter, når det er muligt.

Vores kunder er vigtige for den ansvarlige udvikling, da de er med til at bidrage til den cirkulære økonomi gennem fx køb af asfalt med genbrug og gennem valg af andre innovative løsninger og produkter, som vi udvikler og tilbyder vores kunder.

Colas’ mål om reduktion af CO2

Colas Gruppen har et mål om at nedbringe koncernens udledning af CO2 med 30% i 2030. Udgangspunktet for 2030-målet er 2019, og Colas Gruppen, herunder Colas Danmark A/S, har dokumenteret scope 1 og 2, som omfatter det direkte forbrug af el og brændstof (gas, diesel m.m.), og scope 3 a.

Innovation og udvikling

Colas Gruppen råder over et af de største vejlaboratorier i verden, hvor mange af vores produkter udvikles og videreudvikles i samarbejde med både interne og eksterne eksperter.

Colas Danmark A/S har selv et dansk vejlaboratorium, som også er med til at teste nye produkter og løsninger i Danmark.

Colas skal styre fagentreprise

Foto: Colas moderne asfaltanlæg i Horsens.

Godt naboskab

På alle vores fabrikker, byggepladser og grusgrave tager vi ansvar for at overholde miljøregler og medvirke til at reducere miljømæssige påvirkninger og gener for miljøet og vores naboer.  Og vi foretager løbende målinger og kontrol af miljøpåvirkninger og indfører nye miljøforbedringer m.m.

Tiltrække og fastholde medarbejdere

For at tiltrække og fastholde medarbejdere har vi fokus på trivsel og personlig og faglig udvikling. Både hos den enkelte medarbejder og i teamet. Dette understøttes af talentudviklingsprogrammer, en årlig performance- og målsamtale samt trivselsmåling for alle medarbejdere.

Sikkerhedsplakat

Sikkerhedskultur, som deles af alle medarbejdere

De seneste år har vi haft særligt fokus på at skabe en ny og omfattende sikkerhedskultur på tværs af Colas Gruppen. Det er magtpåliggende for os at undgå alvorlige ulykker, og vi har et mål om 0 ulykker.

En vigtig del af arbejdet handler om ændring af adfærd og vaner. Vi opfordrer derfor vores medarbejdere til at dele og rapportere deres erfaringer om farlige situationer og tæt-på-hændelser. Erfaring fra dagligdagen er dermed med til at danne basis for en målrettet, forebyggende indsats.

Læs mere på vores side om QHSE.

Etik og compliance

Colas Gruppen indgår i Bouygues Group, hvor etik og integritet er en vigtig grundpille for koncernens værdier.  Bouygues etiske kodeks og antikorruptionskodeks (Code of conduct) omfatter alle virksomheder i Colas Gruppen, herunder Colas Danmark A/S.

Du kan læse om Colas’ arbejde med CSR i vores CSR-rapporter.

Transparent kommunikation

Som moderne virksomhed lever vi af at kommunikere med vores omverden. Vi ønsker at være åbne om det vi gør og den måde vi gør det på. Vi åbner jævnligt dørene til vores fabrikker, grusgrave, værksteder og laboratorier over hele landet og inviterer naboer, skoler, samarbejdspartnere og medarbejderne og deres familier indenfor.

Colas-Horsens-besøg-af-Vejdirektoratet

Foto: Åbent hus for Vejdirektoratet på Colas’ fabriksanlæg i Horsens i forbindelse med et fagligt arrangement.