Projekbeskrivelse

 

Klimatilpasning med Vandvejen

Colas har sammen med EnviDAN A/S og Schulze+Grassov ApS udviklet en ny og enkel løsning på afledning af regnvand, så vandet ikke ender i kældre, hvor det ødelægger for milliarder af kroner.

De seneste års store skybrud har givet stor efterspørgsel på nye metoder til at aflede vandet i især byområder. Intet tyder på, at vi får mindre nedbør, og kloaksystemet kan ikke følge med. I Middelfart har de valgt at teste VANDVEJEN.

Læs mere om Vandvejen

SE FILMEN

om projektet

Vandvejen i Middelfart Kommune

Colas_Vandvejen_header
Colas_Vandvejen_header2
Colas_Vandvejen_header3