GOD RÅDGIVNING TIL ALLE KUNDER

Colas rådgiver offentlige og private bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere om asfaltprojekter.

VI VIL SKABE VÆRDI FOR VORES KUNDER

Vi lægger stor vægt på, at vores rådgivning er relevant og skaber værdi for kunden. Vi tager os derfor tid til at lytte til kundens ønsker og eventuelle problemstillinger.

Vores rådgivning bygger på bred erfaring og specialviden om produktion og udlægning af asfalt og kendskab til den danske infrastruktur. En viden som har ført til, at vores medarbejdere gennem årene har bidraget til udvikling af nye produkter og metoder og til udarbejdelse af danske vejregler og europæiske standarder (CEN-normer) for asfaltmaterialer.

Teknologisk institut har udarbejdet faktaark om den nye generation af vejbelægningstyper og deres anvendelsesmuligheder for Asfaltindustrien.

Klik på billedet til venstre og læs om mulighederne.

Asfaltindustrien_fakta_nov2019-1
Colas-lab2_link

ANERKENDT FORSKNING OG ET PROFESSIONELT NETVÆRK

Vi har egne laboratorier, fabrikker og grusgrave og kan derudover trække på et stort og professionelt netværk af mere end 1.500 asfaltspecialister i Colas-gruppen og verdens største privatejede asfaltforskningslaboratorium i Paris, som løbende udvikler nye innovative produkter og metoder i samarbejde med vores vejingeniører og andre teknikere.

Herredsåsen-vej-og-cykelsti-i-Kalundborg-Colas-Danmark

Stat og kommune

En vigtig del af Colas’ aktiviteter er produktion og udlægning af asfalt på Danmarks ca. 71.000 km stats- og kommuneveje.

Colas rådgivning

Rådgivere

Colas rådgiver og bistår arkitekter og rådgivende ingeniører med udarbejdelse af projekter.

Asfalt-fra-Colas-grundejerforening-Langdalsvej,-Brabrand-600×400-

Private bygherrer

Colas rådgiver private bygherrer, grundejerforeninger og boligforeninger, som ønsker råd og vejledning om anlæg og vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser, legearealer m.v.

PAS GODT PÅ VEJEN

vejskader

Vejbelægninger udsættes for mange påvirkninger der kan skade vejen. Mange af skaderne kan imidlertid forebygges, nogle af dem endda med enkle midler:

Olieprodukter og kemikalier kan opløse asfalten. Derfor skal spild af disse og andre produkter fjernes fra vejen hurtigst muligt. Anvend fx sand, kattegrus eller et andet sugende materiale.

Trafik, vind og vejr slider langsomt, men sikkert, på belægningen. Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, nedbrydes den hurtigt på grund af vandgennemtrængning. Hurtig reparation er derfor vigtig. Også ukrudt og rødder fra planter i belægningen skal bekæmpes med det samme.

Ved lave temperaturer er asfaltbelægningen hård, og ved høje temperaturer er den blød. Når det er varmt, er belægningen derfor særligt følsom over for vridende trafik, især når bilerne holder stille og drejer. Under disse forhold kan bilerne afsætte indtryksmærker eller dækaftryk i den bløde belægning. Vær derfor opmærksom på skader efter perioder med ekstra høje temperaturer.

Hvis der stilles materialer eller køretøjer med støtteben (fx MC) på belægningen, anbefaler vi, at trykket fordeles ved hjælp af plader eller andet egnet materiale.

Vidste du…

at Colas-gruppen ejer verdens største vejlaboratorium?

Besøg laboratoriet her

Hvis du ønsker råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte vores eksperter.

KONTAKT VORES EKSPERTER