Overlad vedligeholdelsen til Colas

Når du indgår en funktionskontrakt eller vedligeholdelsesaftale med Colas, overtager vi ansvaret for vejens daglige vedligehold i en aftalt årrække. Med kontrakten får du sikkerhed for, at dit vejnet bliver vedligeholdt til et aftalt niveau og til en fast årlig pris i hele kontraktens løbetid.

Samarbejde med kommuner

Colas har indgået funktionskontrakter og vedligeholdelseskontrakter med en række kommuner i Danmark og har stor erfaring med at tilrettelægge og udføre vedligeholdelsesarbejder. I aftalens løbetid udarbejder vi hvert år en handlingsplan i samarbejde med kommunen, og undervejs er vi i løbende dialog med kommunen om fx trafiksikkerhed og miljø.

Kommunen har naturligvis mulighed for at købe tillægsydelser og forhandle ændringer, hvis der er behov for det.

 

Colas-kommuneveje_link

Information til borgerne

Som en del af vedligeholdelsesaftalen med en kommune kan vi informere kommunens borgere om kontaktpersoner i Colas, planlagte vejarbejder m.m. på vores hjemmeside.

Vidste du…

at Colas kan informere borgerne om planlagte vejarbejder via sms?

Læs mere her

Hvis du vil høre mere om funktionskontrakter, er du velkommen til at kontakte os.