PRIVATLIVSPOLITIK

Når du besøger Colas Danmark A/S’ hjemmeside www.colas.dk, accepterer du vores privatlivspolitik, herunder betingelser og andre vilkår, som fremgår af hjemmesiden.

Privatlivspolitik for Colas Danmark A/S

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Beskyttelse af dine personlige oplysninger har allerhøjeste prioritet, og de registrerede oplysninger administreres etisk forsvarligt og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Du kan læse mere om hvordan vi hos Colas Danmark A/S behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Kontaktoplysninger

Colas Danmark A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores oplysninger:

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

CVR: 10246415

Tlf: 4598 9898
gdpr@colas.dk
www.colas.dk

Vi behandler (herunder indsamler og opbevarer) dine personoplysninger til bestemte formål

Vi behandler – herunder indsamler og opbevarer – dine oplysninger om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlig, samt til opfyldelse af kontrakter og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

De oplysninger, vi behandler, omfatter:

 • Almindelige personoplysninger – herunder navn, e-mail, telefonnummer og stilling

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

Dette sker når:

 • Vi skal opfylde en kontrakt, som er indgået med den virksomhed, du repræsenterer
  Vi opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer, stillingsbetegnelse og e-mailadresse. Opfyldelse af kontrakten er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b).
 • Vi som led i fakturering af leverede ydelser behandler navn på kontaktperson og e-mailadresse
  Vores legitime behandlingsgrundlag er bogføringslovens §10, stk. 1.
 • Du anvender en kontaktformular på vores hjemmeside Colas.dk
  Vi modtager en e-mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).
 • Du søger et job hos os
  Hvis du søger et job hos Colas, indsamler vi dine personoplysninger direkte fra dig eller fra en tredjepart, som du har givet samtykke til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din jobansøgning og dine kompetencer. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode op til 2 år, således at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen. Resultat af test slettes dog straks for ansøgere, der ikke tilbydes en stilling.
  Vi accepterer og behandler kun ansøgninger der er uploadet via vores hjemmeside, hvor du også giver samtykke til den videre behandling af din afsøgning. Samtykket er dermed vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).
 • Vi behandler kontaktnavn, e-mail og telefonnr. som led i et potentielt fremtidigt samarbejde
  Vores legitime behandlingsgrundlag er persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f) (afvejningsreglen).

Vi opbevarer og behandler kun relevante personoplysninger
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, vi har beskrevet ovenfor.

Typen og omfanget af de personoplysninger vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse, fx levering af en vare, modtagelse af betaling, opfyldelse af garantiforpligtelser og kvalitetskontrol.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger der er nødvendige at indsamle og opbevare som led i vores forretningsdrift.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi bestræber os løbende på at sikre, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er korrekte, retvisende og opdaterede. Da vores opfyldelse af kontrakten med dig kan være afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det konkrete formål, som var årsag til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke
Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre aktører uden dit samtykke.

I visse tilfælde kan vi overlade behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. I disse tilfælde vil vi kun videregive dine personoplysninger til tredjeparter, som vil behandle dine oplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet, og vi vil føre tilsyn med eventuelle tredjeparters behandling af dine personoplysninger.

Vi kan desuden være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger i medfør af lovgivningen.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed.

Vores interne regler om informationssikkerhed indeholder instrukser og foranstaltninger, som minimerer risikoen for, at dine personoplysninger bliver tilintetgjort, går tabt eller bliver ændret, offentliggøres uautoriseret eller at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine personoplysninger og til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvordan vi opbevarer dem.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Colas Danmark A/S vil som udgangspunkt besvare din anmodning inden for 30 dage.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger
Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger Det kan du fx gøre, hvis:

 • du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er ulovlig, men at du ikke ønsker, at vi foretager sletning, mens du vurderer, om du vil indgive en klage,
 • vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men har brug for disse for at fastslå eller forsvare et retskrav eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og indtil vi kan vurdere, om vores interesser i behandlingen vejer tungere.

Hvis du har anmodet om en begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil vi kun opbevare disse oplysninger og i øvrigt kun behandle disse oplysninger med dit samtykke eller for at forsvare eller fastslå et retskrav eller for at beskytte andre fysiske personer eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret til at klage

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os på gdpr@colas.dk eller 4598 9898, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med persondataforordningen.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler dog, at du kontakter os først for en mulig løsning.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Colas Danmark A/S november 2021

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet – Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige oplevelse, når du benytter vores site, og derfor gemmer vi dine præferencer
 • Trafikmåling – Ved at måle trafikken på vores site ved vi, hvor mange besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sikre, at vores servere kan holde til trafikken
 • Adfærd –  Cookies indsamler data om din adfærd på vores hjemmeside og sammenholder den data med din profil på Facebook og Instagram (som ejes af Facebook). Facebook Pixel hjælper Colas med at optimere vores markedsføring på de sociale medier. Colas har kun adgang til fuldt anonymiseret statistik via Facebook Pixel.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
Tlf: + 45 45 98 98 98
colas@colas.dk
Cvr.nr: 10246415

2. Cookies
Vi anvender cookies til ovenstående formål. En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores site med – og husker altså hvordan du agerede, sidst du besøgte vores side. Cookies kan ikke indeholde virus.

2.1 Hvor lang tid opbevarer vi cookies?
En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Hver gang du besøger vores site, fornyes udløbsfristen.

2.2 Hvordan sletter jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website?
Vi indsamler data, så vi kan føre statistik over, hvor mange der besøger vores side, så vi bl.a. kan sikre, at vores servere kan holde til det. Samtidig indsamler vi oplysninger om køn, alder og geografi, så vi kan opbygge en bredere forståelse af adfærd og vores målgruppe og derved tilbyde et bedre produkt samt en bedre service.

2.5 Trafikmåling via Google Analytics
Vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle, hvor meget trafik der er på vores website.

Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Sådan bruger vi personoplysninger
Vi henviser til vores privatlivspolitik for Colas Danmark A/S’ kunder og samarbejdspartnere på denne side.

3.1 Beskyttelse af personoplysninger
Vi henviser til vores privatlivspolitik for Colas Danmark A/S’ kunder og samarbejdspartnere på denne side.