QHSE 2018-05-14T11:29:48+00:00

QHSE – MILJØ, KVALITET OG ARBEJDSMILJØ I COLAS

QHSE – miljø, kvalitet og arbejdsmiljø har høj prioritet i Colas. Vi vil leve op til høje standarder for kvalitet, sundhed, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø, og vi anser en uafhængig bedømmelse af vores produkter, processer og ydelser for meget vigtig for vores brand.

Vores ledelsessystem for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø er ISO-certificeret. Derudover har vi et antal delsystemer, som vi anvender til overvågning af CO2-kvoteforbrug og CE-mærkning af stenmaterialer til fremstilling af beton, asfalt og bitumenemulsion.

Audit af bogføring og aflæggelse af årsrapport, CSR-rapport m.v. varetager vi i henhold til reglerne i Regnskabsloven.

Politik-for-kvalitet-energi-miljo-og-arbejdsmiljo_2017_2

Politik for kvalitet, energi, miljø og arbejdsmiljø

KVALITET

I Colas anser vi kvalitetsledelse som et vigtigt redskab til at opnå god kundetilfredshed. Ansvarlige og kvalificerede medarbejdere, planlægning, grundig instruktion og ansvar for opgaven understøtter vores målsætning om at udvikle og levere produkter og leverancer i aftalt kvalitet til aftalt tid og pris.

Vi beder vores kunder vurdere vores arbejde. Hvis vi begår fejl, lærer vi af dem og bliver bedre til vores arbejde.

Vores mål og holdning til kvalitet fremgår af vores politik for kvalitet, energi, miljø og arbejdsmiljø.

ARBEJDSMILJØ

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives både fysisk og psykisk. I Colas har vi fokus på løbende at forbedre arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker og påvirkninger fra arbejdet, som kan være skadelige for helbredet. Udvikling af nye miljøvenlige produkter, som bidrager til et sundere arbejdsmiljø, har derfor også høj prioritet.

Colas_18001-thumb

DS OHSAS 18001 certifikat

SIKKERHEDSUGE I COLAS

Colas Gruppen afholder hvert år en sikkerhedsuge. I 2017 var temaet for sikkerhedsugen sund kost, motion og søvn, mens temaet i 2016 var brug af personlige værnemidler. I forbindelse med kampagnen i 2016 producerede vi blandt andet fire plakater som blev hængt op på alle arbejdspladser.

Colas_Safety-week-plakat1_400
Colas_Safety-week-plakat2_400
Colas_Safety-week-plakat3_400
Colas_Safety-week-plakat4_400

SE VORES
SIKKERHEDFILM

EUROPÆISK CHARTER FOR TRAFIKSIKKERHED

Alt for mange mennesker dør på de danske veje. Det er ikke acceptabelt. Colas har derfor i en årrække gennemført køresikkerhedskurser og andre tiltag for at bidrage til at reducere antallet af uheld og dræbte.

Som vejentreprenør har Colas opbygget vigtig viden om, hvordan vejene kan gøres mere trafiksikre. Det mener vi forpligter, og vi har derfor sammen med andre selskaber i Colas Gruppen underskrevet Europæisk Charter for Trafiksikkerhed.

Vores initiativer

Undervisning
Colas har mange medarbejdere som hver dag kører i bil på arbejdet og i fritiden. Alle medarbejdere som kører bil i arbejdstiden skal gennemføre kursus i teori og praktisk køreundervisning, herunder kursus på køreteknisk anlæg. Formålet er at genopfriske teori og god adfærd i trafikken og lære af egne tillærte – ofte dårlige – vaner. På køreteknisk anlæg afprøver vi det daglige arbejdskøretøjs styre- og bremseegenskaber på både glat og tør bane.

Information, rådgivning og dialog
Vores hverdag er travl og trafikken ofte langsom. Mange bilister er derfor utålmodige og glemmer at vise hensyn i trafikken. Vi fokuserer på god trafikadfærd gennem løbende information, rådgivning og dialog – både på arbejdet og i fritiden.

Nytter det noget?
Vi ønsker at forhindre uheld og sætter ind med relevant undervisning og information. Derudover stiller Colas krav til den enkelte medarbejders køreegenskaber og trafikadfærd i arbejdstiden og følger op på uheld.

MILJØ

Størst muligt hensyn til natur og miljø.
Colas har et langsigtet mål om en bæredygtig udvikling med økonomisk vækst og respekt for mennesker og det omkringliggende miljø, herunder flora og fauna. Det er vores målsætning at minimere gener for miljøet og omgivelserne og undgå spild af ressourcer, når vi udfører vores arbejde.

Vores indsatsområder ajourføres løbende i overensstemmelse med ændret lovgivning, regler, myndighedskrav og ny viden og resultater. Dermed sikrer vi, at vores mål til stadighed støtter vores overordnede miljømålsætning.

Dansk og internationalt miljøarbejde
Colas’ miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden, og vi deltager aktivt i Asfaltindustriens danske og internationale miljøarbejde og har blandt andet sæde i brancheforeningens miljøudvalg.

Colas_Danmark_A-S_ISO_14001-2015_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

ISO 14001 certifikat

CERTIFIKATER

Colas’ ledelsessystem har opnået følgende ISO-Certificeringer indenfor kvalitet- og miljøområdet:

Colas_Danmark_A-S_ISO_9001-2015_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

DS EN/ISO 9001 certifikat

Colas_Danmark_A-S_ISO_14001-2015_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

DS EN/ISO 14001 certifikat

Colas_Danmark_A-S_DS-OHSAS_18001-2008_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

DS OHSAS 18001 certifikat

Colas_50001-thumb

DS EN/ISO 50001 certifikat

CE-MÆRKNING AF PRODUKTER

Colas’ produkter er CE-mærkede og opfylder kravene i de respektive europæiske standarder.

Garanti for god kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed
Formålet med CE-mærkning af varer er at sikre, at produktet overholder en række krav, så varen frit kan handles i EU’s indre marked, og at krav til kvalitet, miljø, sundhed og sikkerhed overholdes. Kravene er fastlagt i europæiske standarder.

I Danmark er de europæiske standarder for vejområdet indarbejdet i de danske vejregler, herunder AAB for Varmblandet asfalt og brobelægninger.

For produkter til vejbygning gælder en række standarder som for eksempel standarder for test- og analysemetoder, de enkelte produkters egenskaber og standarder for typetest af de enkelte produkter. For at sikre at standarderne overholdes, skal producenten auditeres (kontrolleres) af et uafhængigt og statsligt akkrediteret organ hvert år.

Alle vores fabrikker og laboratorier auditeres af Det Norske Veritas, og vores asfalt-, bindemiddel- og grusgravsprodukter er certificeret til at kunne CE-mærkes i henhold til følgende ydeevnedeklarationer:

Colas_CE_grus_Kaldred

CE mærkninger af grus, Kaldred

Colas_CE_grus_Løgtved

CE mærkninger af grus, Løgtved

Colas_CE_grus_Nysum

CE mærkninger af grus, Nysum

Colas_CE_asfalt

CE mærkninger af asfalt

Colas_CE_bitumen

CE mærkninger af bitumenemulsion

Offentlige bygherrers pligt til at bestille og anvende CE-mærkede produkter
Offentlige bygherrer er forpligtet til at bestille og anvende produkter i henhold til bestemmelserne for CE-mærkning i det omfang produktet kan CE-mærkes. Anvender bygherren de gældende danske vejregler, eksempelvis AAB for Varmblandet asfalt, er CE-bestemmelserne opfyldt.

Undtagelser
Ikke alle danske asfalttyper er indeholdt i de europæiske standarder; det gælder fx støjreducerende slidlag (SRS) og semifleksible belægninger.  Også nyudviklede firmaspecifikke produkter kan falde uden for standarderne. Produkterne produceres alle i henhold til gældende danske vejregler og/eller producentens egne kvalitetskrav, og selvom om de ikke kan CE-mærkes, kan de markedsføres og anvendes af offentlige og private bygherrer.
Colas’ laboratorium kan oplyse, hvilke produkter der ikke kan CE-mærkes.
For hvert produkt udarbejdes en “ydeevnedeklaration” (DoP – Declaration of Performance). Deklarationen angiver, hvorledes produkterne honorerer de væsentlige krav, som findes i de europæiske standarder for vejprodukterne.

Yderligere information om CE-mærkning og ydeevnedeklarationer:
Kontakt Colas’ laboratorium i Viborg, tlf.:  8926 4611 eller på email ct@colas.dk

Kontaktpersoner:

Lene-Moeldrup-2015-large

Lene Møldrup

QHSE- og CSR-chef

lmo@colas.dk
6025 2805
Lene-Moeldrup-2015-large
Lene Møldrup

QHSE- og CSR-chef

Lene er QHSE- og CSR-chef med ansvar for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø samt CSR i Colas. Hun er desuden medlem af Colas Danmark A/S' ledergruppe.

6025 2805
Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
Joergen-Faerk-2017-large

Jørgen Færk

Kvalitetschef

jof@colas.dk
6025 2808
Joergen-Faerk-2017-large
Jørgen Færk

Kvalitetschef

Jørgen er kvalitetschef i Colas Danmark.

6025 2808
Colas Danmark A/S, Fabriksparken 34-36, 2600 Glostrup
Niels-Kirstein-2015-large

Niels Kirstein

Arbejdsmiljøchef Øst

nki@colas.dk
6025 2806
Niels-Kirstein-2015-large
Niels Kirstein

Arbejdsmiljøchef Øst

Niels er arbejdsmiljøchef med ansvar for arbejdsmiljø på Colas' arbejdspladser øst for Storebælt.

6025 2806
Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
Tove Gregersen 2018 web

Tove Gregersen

Arbejdsmiljøchef Vest

tgr@colas.dk
6025 2828
Tove Gregersen 2018 web
Tove Gregersen

Arbejdsmiljøchef Vest

Tove er arbejdsmiljøchef med ansvar for arbejdsmiljø på Colas' arbejdspladser vest for Storebælt.

6025 2828
Colas Danmark A/S, Industrivej 27, 8800 Viborg