QHSE

MILJØ, KVALITET OG ARBEJDSMILJØ I COLAS

Miljø, kvalitet og arbejdsmiljø (QHSE) har høj prioritet i Colas. Vi vil leve op til høje standarder for kvalitet, sundhed, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø, og vi anser en uafhængig bedømmelse af vores produkter, processer og ydelser for meget vigtig for vores brand.

ISO-certificering

Vores ledelsessystem for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø er ISO-certificeret. Derudover har vi et antal delsystemer, som vi anvender til overvågning af CO2-kvoteforbrug og CE-mærkning af stenmaterialer til fremstilling af beton, asfalt og bitumenemulsion.

Audit

Audit af bogføring og aflæggelse af årsrapport, CSR-rapport m.v. varetager vi i henhold til reglerne i regnskabsloven.

KVALITET

I Colas anser vi kvalitetsledelse som et vigtigt redskab til at opnå god kundetilfredshed. Ansvarlige og kvalificerede medarbejdere, planlægning, grundig instruktion og ansvar for opgaven understøtter vores målsætning om at udvikle og levere produkter og leverancer i aftalt kvalitet til aftalt tid og pris.

Kundetilfredshed er vigtigt

Vi beder vores kunder vurdere vores arbejde. Hvis vi begår fejl, lærer vi af dem og bliver bedre til vores arbejde.

Politik for kvalitet, energi, miljø og arbejdsmiljø

Vores mål og holdning til kvalitet fremgår af vores politik for kvalitet, energi, miljø og arbejdsmiljø.

ARBEJDSMILJØ

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives både fysisk og psykisk.

Konstant fokus på at forbedre arbejdsmiljøet

I Colas har vi fokus på løbende at forbedre arbejdsmiljøet og undgå arbejdsulykker og påvirkninger fra arbejdet, som kan være skadelige for helbredet. Udvikling af nye miljøvenlige produkter, som bidrager til et sundere arbejdsmiljø, har derfor også høj prioritet.

Du kan læse mere om vores arbejde i vores årlige CSR-rapportering

ISO45001_DK-1

ISO 45001-certifikat

I 2020 LANCEREDE COLAS GRUPPEN EN NY FÆLLES SIKKERHEDSKULTUR OG NYE SIKKERHEDSREGLER.

SIKKERHEDSUGE I COLAS

Colas Gruppen afholder hvert år en sikkerhedsuge. Sikkerhedsugen afholdes i alle selskaberne i Colas Gruppen og understøttes af film og undervisnings- og informationsmateriale.

Relevante fokusområder

Ny sikkerhedskultur

I 2020 lancerede Colas Gruppen en kampagne med nye sikkerhedsregler for at styrke sikkerhedskulturen i Colas’ selskaber over hele verden. Sikkerhedsreglerne er vigtige i forhold til den daglige ledelse, adfærd, planlægning og udførelse af arbejdet og vores sikkerhedsuddannelse. Arbejder med kulturen fortsætter i 2021.

Fokus på støj

I 2019 havde sikkerhedsugen fokus på støj, og hvordan vi undgår støjskader på jobbet.

Fokus på afhængighed

I 2018 handlede ugen om afhængighed – af alkohol, stoffer og mobiltelefon. Her viste vi Colas’ egen interne sikkerhedsfilm (herover), som senere vandt priser på den franske filmfestival for sikkerhedsfilm.

Fokus på sund kost, motion og søvn

I 2017 var temaet for sikkerhedsugen sund kost, motion og søvn.

Fokus på personlige værnemidler

Temaet i 2016 var brug af personlige værnemidler.

Sikkerhedsplakat

Colas Gruppens sikkerhedsregler, som blev lanceret i 2020, består af 5 adfærdsregler og 10 regler som redder liv. Reglerne er fundamentet for en ny sikkerhedskultur.

Video, plakater og hæfter

I 2019 understøttes kampagnen i Colas’ sikkerhedsuge blandt andet af et “støjhæfte, plakater og en række videofilm, som udfordrer de mest almindelige opfattelser vi har om støj, og som fremhæver de arbejdssituationer, hvor det er særligt vigtigt at beskytte hørelsen.

Sikkerhedsuge-2019-plakat-2_600x400
Sikkerhedsuge-2019-støj-600×400

COLAS GRUPPENS INTERNE SIKKERHEDSFILM 2018 VANDT TO PRISER PÅ DEN FRANSKE FESTIVAL DU FILM SÉCURITÉ FOR BEDSTE INTERNE SIKKERHEDSFILM OG BEDSTE SCREENPLAY

I forbindelse med kampagnen i 2016 producerede vi blandt andet fire plakater som blev hængt op på alle arbejdspladser.

Colas_Safety-week-plakat1
Colas_Safety-week-plakat2
Colas_Safety-week-plakat3
Colas_Safety-week-plakat4

EUROPÆISK CHARTER FOR TRAFIKSIKKERHED

Vores bidrag

Alt for mange mennesker dør på de danske veje. Det er ikke acceptabelt. Colas har derfor i en årrække gennemført køresikkerhedskurser og andre tiltag for at bidrage til at reducere antallet af uheld og dræbte.

Som vejentreprenør har Colas opbygget vigtig viden om, hvordan vejene kan gøres mere trafiksikre. Det mener vi forpligter, og vi har derfor sammen med andre selskaber i Colas Gruppen underskrevet Europæisk Charter for Trafiksikkerhed.

Vores initiativer

Undervisning

Colas har mange medarbejdere som hver dag kører i bil på arbejdet og i fritiden. Alle medarbejdere som kører bil i arbejdstiden skal gennemføre kursus i teori og praktisk køreundervisning, herunder kursus på køreteknisk anlæg. Formålet er at genopfriske teori og god adfærd i trafikken og lære af egne tillærte – ofte dårlige – vaner. På køreteknisk anlæg afprøver vi det daglige arbejdskøretøjs styre- og bremseegenskaber på både glat og tør bane.

Information, rådgivning og dialog

Vores hverdag er travl og trafikken ofte langsom. Mange bilister er derfor utålmodige og glemmer at vise hensyn i trafikken. Vi fokuserer på god trafikadfærd gennem løbende information, rådgivning og dialog – både på arbejdet og i fritiden.

Nytter det noget?

Vi ønsker at forhindre uheld og sætter ind med relevant undervisning og information. Derudover stiller Colas krav til den enkelte medarbejders køreegenskaber og trafikadfærd i arbejdstiden og følger op på uheld.

MILJØ

Størst muligt hensyn til natur og miljø

Colas har et langsigtet mål om at forbedre og udvikle vores produkter og løsninger med respekt for mennesker og det omkringliggende miljø, herunder flora og fauna. Det er vores målsætning at minimere gener for miljøet og omgivelserne og undgå spild af ressourcer, når vi udfører vores arbejde.

Indsatsområder

Vores indsatsområder ajourføres løbende i overensstemmelse med ændret lovgivning, regler, myndighedskrav og ny viden og resultater. Dermed sikrer vi, at vores mål til stadighed støtter vores overordnede miljømålsætning.

Dansk og internationalt miljøarbejde

Colas’ miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001-standarden, og vi deltager aktivt i Asfaltindustriens danske og internationale miljøarbejde og har blandt andet sæde i brancheforeningens miljøudvalg.

Du kan læse mere om vores tiltag i vores årlige CSR-rapportering.

Colas_Danmark_A-S_ISO_14001-2015_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

ISO 14001 certifikat

Fra maj til september yngler digesvalerne ofte i nogle af vores grusgrave. Det er blot et af eksemplerne på den rige biodiversitet der er i vores grusgrave på Sjælland og i Jylland. Læs mere om biodiversitet i vores grusgrave.

Asfaltindustrien_fakta_nov2019-1

Teknologisk institut har udarbejdet faktaark om den nye generation af vejbelægningstyper og deres anvendelsesmuligheder for Asfaltindustrien. Klik på billedet og læs faktaarket.

CERTIFIKATER

Colas’ ledelsessystem har opnået følgende ISO-Certificeringer indenfor kvalitet- og miljøområdet:

Colas_Danmark_A-S_ISO_9001-2015_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

DS EN/ISO 9001-certifikat

Klik på billedet for at downloade dansk version

Download English version

Colas_Danmark_A-S_ISO_14001-2015_Certificate_DNK_5.0_QR_thumb

DS EN/ISO 14001-certifikat

Klik på billedet for at downloade dansk version

Download English version

ISO45001_DK-1

ISO 45001-certifikat

Klik på billedet for at downloade dansk version

Download English version

KLS-Kloak_bek_1363_6.11.2023-6.11

Kloakinstallations-certifikat

Klik på billedet for at downloade certifikatet

CE-MÆRKNING AF PRODUKTER

Med hensyn til  CE-mærkning har Colas Danmark A/S følgende certificeringer:

Colas_CE_grus_Kaldred

CE mærkninger af grus, Kaldred

Colas_CE_grus_Løgtved

CE mærkninger af grus, Løgtved

Colas_CE_grus_Nysum

CE mærkninger af grus, Nysum

Colas_CE_asfalt

CE mærkninger af asfalt

Colas_CE_bitumen

CE mærkninger af bitumenemulsion og modificeret bitumen

Yderligere information om CE-mærkning og ydeevnedeklarationer:

Slå selv recepten op, eller

Kontakt Colas’ laboratorium i Viborg, tlf.:  8926 4611, 4034 6527 eller på email laboratorie@colas.dk

Kontaktpersoner:

Peder-Friis-Erlandsen-2020-web

Peder Friis Erlandsen

QHSE- og CSR-chef

pfe@colas.dk
6025 2805
Peder-Friis-Erlandsen-2020-web
Peder Friis Erlandsen

QHSE- og CSR-chef

Peder er QHSE- og CSR-chef hos Colas Danmark A/S og er ansvarlig for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø i Colas.

6025 2805
Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
Niels-Kirstein-2015-large

Niels Kirstein

Arbejdsmiljøchef

nki@colas.dk
6025 2806
Niels-Kirstein-2015-large
Niels Kirstein

Arbejdsmiljøchef

Niels er arbejdsmiljøchef med ansvar for arbejdsmiljø på Colas' arbejdspladser.

6025 2806
Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup