VANDVEJEN AFLEDER VANDET

De seneste års store skybrud har givet efterspørgsel på nye metoder til klimatilpasning og alternative løsninger på afledning af vandet i især byområder. Intet tyder på, at vi får mindre nedbør, og kloaksystemet kan ikke følge med. I Middelfart og Låsby har de valgt at teste VANDVEJEN, som afleder vandet.

VANDVEJEN – ET TILTAG, SOM SÆTTER EN STOPPER FOR OVERSVØMMEDE KÆLDRE

Colas har sammen med EnviDAN A/S og Schulze+Grassov ApS udviklet en ny og enkel løsning på afledning af regnvand ved skybrud, så vandet ikke ender i kældre, hvor det ødelægger for milliarder af kroner.

Opstuvning og langsom afledning af vandet

Den innovative løsning fungerer ved at opstuve vandet i render i vejen, hvor det afledes langsomt.

Alternativet kunne være en dyr og omfangsrig udvidelse af kloaksystemet, men en udskiftning til større rør løser ikke problemet, medmindre man har et sted at lede de store vandmasser hen. Det problem løser VANDVEJEN ved at forsinke afledning af vandet.

VANDVEJEN er forholdsvis enkel at etablere og dermed et økonomisk attraktivt supplement til det eksisterende kloaksystem.

Unik regnvandshåndtering til konkurrencedygtig pris

Colas_Vandvejen-skitse_stor
FN-Verdensmål-6-300×400

Vandvejen blev i november 2020 fremhævet som et eksempel på, hvordan arkitektur kan bidrage til opfyldelse af FN’s Verdensmål. Læs mere

MED VANDVEJEN GÅR FUNKTIONALITET OG ÆSTETIK GÅR HÅND-I-HÅND 

VANDVEJEN kan etableres på mange forskellige måder. VANDVEJEN kan tilpasses det omkringliggende miljø, både mht. funktionalitet og æstetik. Det vigtige er princippet, hvor vejens tværprofil ændres, så det i samspil med Vandvejsmodulerne (de særlige render) kan rumme og forsinke selv store skybrud, inden vandet langsomt ledes videre.

KLIMASIKRING I MIDDELFART OG LÅSBY

I Middelfart er vandkanalerne placeret langs det ene fortov, hvor de skiftevis er enten overdækket med perforerede låg, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og græsarter, som bringer et grønt element ind i den smalle gade.

Kommuner, boligselskaber og virksomheder med ambitioner om klimasikring kan besøge VANDVEJEN i Låsby i Skanderborg Kommune og i Middelfart, hvor kommunen ser VANDVEJEN som et led i kommunens ambition om at blive Danmarks klimalaboratorium.

KLIMASPRING VISER VEJEN 

VANDVEJEN er støttet af Realdania under projekt Klimaspring og er et samarbejde mellem Colas Danmark A/S, rådgivende ingeniør EnviDan A/S og arkitekt og landskabsarkitekter Schulze+Grassov ApS. Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand er vigtige aktører i udviklingsprojektet sammen med Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Produktteknisk chef Lars Ladehoff, civilingeniør og Innovation Champion Martin Korsgaard fra Colas samt konsulent Erik Voldby, som tidligere har været direktør for Spedalsø Beton, har deltaget i udviklingen af VANDVEJEN.

Colas_Vandvejen1_stor

Kørebanen afvandes mod vejmidten. Kapacitet i selve vejens tværsnit anvendes til at håndtere regnvandet. Regnvand ledes væk fra husfacader og kældre til vejens midte – også ved skybrud.

Colas_Vandvejen2_stor

VANDVEJEN er en effektiv, æstetisk og funktionel løsning til vandhåndtering. Med sit design, høje kvalitet og holdbare materialer skaber løsningen merværdi til byen og vejens brugere.

Colas_Vandvejen3_stor

VANDVEJENs elementer findes i mange varianter, fra standardiserede vandkanaler til elementer med forsinkelse eller nedsivning. Systemet omfatter desuden bænke, forskellige låg, riste, vandløb og blomsterkasser til udsmykning.

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning om klimasikring med VANDVEJEN®, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt vores eksperter:

Martin-Ole-Korsgaard-2014-large

Martin Korsgaard

Laboratoriechef

mko@colas.dk
4034 6527
Martin-Ole-Korsgaard-2014-large
Martin Korsgaard

Laboratoriechef

Martin er laboratoriechef og har det daglige ansvar for vores laboratorier i Viborg og Glostrup.

4034 6527
Produktteknisk afdeling, Industrivej 27, 8800 Viborg