REPARATION AF ASFALT

Asfaltreparation og løbende vedligeholdelse forlænger belægningens levetid

I Colas er vi eksperter i reparation af asfalt, og vi anbefaler hurtig udbedring, når du opdager skader på din belægning.

Med tiden udsættes alle asfaltbelægninger for slitage på grund af trafik og vind og vejr.  Huller og revner bør repareres for at forhindre skader på vejens bærelag. Reparation af asfalt sikrer belægningens funktion og forlænger vejens levetid. Alle asfaltbelægninger skal derfor efterses og repareres jævnligt.

I Colas udfører vi både store og små asfaltreparationer af veje og vejstrækninger m.m. Vores service dækker alle opgaver, lige fra store motorvejsstrækninger til mindre opgaver for boligforeninger og grundejerforeninger.

På denne side kan du læse mere om reparation af asfaltbelægninger.

Tung trafik og vådt klima slider på vejen – husk asfaltreparation!

Huller og skader på de danske veje har store konsekvenser for vejnettet og koster hvert år samfundet mange penge.

En vej opbygges med et tykt bære- og bundsikringslag, som afsluttes med et tyndt slidlag, der fungerer som vejens ”regnfrakke”. Hvis slidlaget beskadiges, kan vand og frost trænge gennem revner i slidlaget og ødelægge og svække bærelaget.

Skaderne opstår både som følge af meget trafik, tung trafik og det danske klima, hvor især efterårs- og vintermånederne med regn og perioder med frost er udfordrende for vejene.

Vi udfører alle typer asfaltreparationer

Uanset om der er tale om en stor eller en lille skade i asfalten, er det vigtigt, at den udbedres så hurtigt som muligt af hensyn til trafiksikkerheden og vejens levetid. En lille skade kan hurtigt udvikle sig og medføre betydelige øgede omkostninger til reparation.

Colas udfører alle typer reparationer af asfalt, herunder lapning af huller, rabatvedligehold og andre vedligeholdelsesopgaver for både offentlige og private kunder, grundejerforeninger og landbruget.

Vores håndhold, som udfører mindre reparationer, består typisk af 2-4 personer med lastbil. Holdene udbedrer slaghuller, mindre lapninger, ramper, revneforseglinger og fartbump. Og vi rykker hurtigt ud, når du har brug for en effektiv og holdbar asfaltreparation.

VIL DU HAVE ET TILBUD?

Kontakt os og få et godt tilbud

Colas er altid klar til at hjælpe dig med dit næste projekt.  Klik på det røde link ovenfor og beskriv din opgave kort og præcist, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Du kan også kontakte en afdeling tæt på dig. Vi glæder os til at hjælpe dig.

klargøring-af-ledre

Erfarne vejhold

Reparationerne udføres af vores erfarne vejhold, som vi sammensætter med det antal medarbejdere og de maskiner opgaven kræver. Mindre opgaver som reparation af slaghuller, mindre lapninger, revneforsegling og anlæg af vejbump udføres af vores små ”håndhold”. Til de større opgaver anvender vi vores moderne maskinpark og større asfalthold. Vi rådgiver naturligvis også om vedligeholdelse af vejen.

Colas lægger asfalt til Tour de France

Samarbejde med forsyningsselskaber

Colas samarbejder med en række forsyningsselskaber over hele landet. Opgaverne omfatter typisk reetablering af veje og gader efter opgravning og nedlægning eller reparation af forsyningsledninger. Vores rådgivning til ledningsejerne om de bedste materialer og metoder til opgaven tager afsæt i vores viden og erfaring med fræsning og udlægning af asfalt.

Colas_produktkatalog_header

Nyt slidlag

Vejen opbygges med et tykt bære- og bundsikringslag som afsluttes med et tyndt slidlag. Slidlaget fungerer som vejens ”regnfrakke”. Hvis det går i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger det dybereliggende bærelag. Slidlaget er relativt billigt at reparere, mens det er 2-3 gange dyrere at rette op på en vej, hvis bærelaget er beskadiget. Det giver derfor god mening at efterse og vedligeholde slidlaget løbende. Colas tilbyder forskellige typer slidlag.

PAS GODT PÅ VEJEN

vejskader

Vejbelægninger udsættes for mange påvirkninger der kan skade vejen. Mange af skaderne kan imidlertid forebygges, nogle af dem endda med enkle midler:

Olieprodukter og kemikalier kan opløse asfalten. Derfor skal spild af disse og andre produkter fjernes fra vejen hurtigst muligt. Anvend fx sand, kattegrus eller et andet sugende materiale.

Trafik, vind og vejr slider langsomt, men sikkert, på belægningen. Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, nedbrydes den hurtigt på grund af vandgennemtrængning. Hurtig reparation er derfor vigtig. Også ukrudt og rødder fra planter i belægningen skal bekæmpes med det samme.

Ved lave temperaturer er asfaltbelægningen hård, og ved høje temperaturer er den blød. Når det er varmt, er belægningen derfor særligt følsom over for vridende trafik, især når bilerne holder stille og drejer. Under disse forhold kan bilerne afsætte indtryksmærker eller dækaftryk i den bløde belægning. Vær derfor opmærksom på skader efter perioder med ekstra høje temperaturer!

Hvis der stilles materialer eller køretøjer med støtteben (fx MC) på belægningen, anbefaler vi, at trykket fordeles ved hjælp af plader eller andet egnet materiale.

Vidste du…

at det er 2-3 gange dyrere at rette op på en vej, hvis bærelaget er beskadiget?

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med asfaltreparation af veje og belægninger, er vi altid klar til at hjælpe dig.

KONTAKT VORES EKSPERTER

VI TILBYDER OGSÅ

ASFALT TIL

ALLE FORMÅL

BITUMEN OG

EMULSION

GRUS, STEN OG

RÅSTOFFER

FRÆSNING

RÅDGIVNING