VEDLIGEHOLDELSESAFTALE – ODSHERRED KOMMUNE

Colas har indgået aftale med Odsherred Kommune om vedligeholdelse af en del af vejnettet i en 15-årig periode fra 15. september 2007.

Aftalen omfatter:

  • Vedligeholdelse af udvalgte trafikveje
  • Afmærkning af kørebanearealer, hvor nyt slidlag er udlagt

Selvom det er Colas’ ansvar at vedligeholde de omhandlede veje, sker planlægningen naturligvis i tæt samarbejde med Odsherred kommune.

Der udarbejdes hvert år en handlingsplan for de veje, der skal vedligeholdes.

Hvis du har spørgsmål til Colas om vedligeholdelse af veje i Odsherred Kommune, bedes du kontakte:

Colas Danmark A/S
Overdrevsvej 4, Undløse
4340 Tølløse

Kontaktpersoner:

Senior salgs- og entrepriseleder
Lars Andersen
Mobil: 4034 6501
E-mail: lan@colas.dk

Afdelingschef
Mads Zinglersen
E-mail: mads.zinglersen@colas.dk

Link til Odsherred Kommunes hjemmeside: www.odsherred.dk

Planlagte nye asfaltbelægninger i Odsherred Kommune i 2017

Med forbehold for ændringer:

Vejnavn By