VEDLIGEHOLDELSESAFTALE – KOLDING KOMMUNE

Colas har indgået en aftale med Kolding Kommune om vedligeholdelse af 143 km veje og 36 km cykelstier, omfattet af det overordnede vejnet i Kolding Kommune.  Se vejnettet her.

Aftalen løber fra 1. august 2012 til 31. december 2026 og omfatter:

  • Vedligeholdelse af asfaltbelægninger, herunder nye belægninger
  • Udbedring af slaghuller
  • Udbedring af revner
  • Profilering af rabatter

Selvom det er Colas’ ansvar at vedligeholde vejene, sker planlægningen naturligvis i tæt samarbejde med Kolding Kommune. Som borger er du meget velkommen til at rette henvendelse via e-mail, hvis du har gjort observationer på vejnettet, eller hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål til Colas Danmark A/S om vedligeholdelse af de veje aftalen omfatter, kan rettes til:

Colas Danmark A/S

Meteorvej 16,

8700 Horsens

Kontakt:

E-mail: kolding@colas.dk

Projektleder

Freja Honoré

Mobil: 6025 2812

Tilbudschef

Leon Elkjær

Mobil: 6025 2830

Link til Kolding kommunes hjemmeside: www.kolding.dk

Kolding-kommune_link-120_2