VEDLIGEHOLDELSESAFTALE – KOLDING KOMMUNE

Colas har indgået en aftale med Kolding Kommune om vedligeholdelse af 143 km veje og 36 km cykelstier, omfattet af det overordnede vejnet i Kolding Kommune.  Se vejnettet her.

Aftalen løber fra 1. august 2012 til 31. december 2026 og omfatter:

  • Vedligeholdelse af asfaltbelægninger, herunder nye belægninger
  • Udbedring af slaghuller
  • Udbedring af revner
  • Profilering af rabatter

Selvom det er Colas’ ansvar at vedligeholde vejene, sker planlægningen naturligvis i tæt samarbejde med Kolding Kommune. Som borger er du meget velkommen til at rette henvendelse via e-mail, hvis du har gjort observationer på vejnettet, eller hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål til Colas Danmark A/S om vedligeholdelse af de veje aftalen omfatter, kan rettes til:

Colas Danmark A/S
Grønlandsvej 32
8700 Horsens

Kontaktpersoner:

Projektleder
Leon Elkjær
Mobil: 6025 2830
E-mail: funktionsudbud.kolding@Colas.dk

Entrepriseleder
Damir Kandic
Mobil: 4034 6595
E-mail: funktionsudbud.kolding@Colas.dk

Link til Kolding kommunes hjemmeside: www.kolding.dk

Kolding-kommune_link-120_2