ASFALTFRÆSNING

Fræsning af asfalt er en vigtig del af de forberedende arbejder inden udlægning af asfalt

KONTAKT OS
SKRIV TIL OS

Behovet for fræsning af asfalt afhænger af vejens tilstand, og om den eksisterende belægning er egnet som underlag for den nye asfaltbelægning.

Vi udfører alle typer fræseopgaver og rådgiver kunden om den metode som giver det bedste slutresultat. Du kan se en oversigt over alle typer af asfaltfræsning nedenfor.

Colas-fraesning4_link

Bassinfræsning

Bassinudskiftninger i asfalten er typisk en reparation over et afgrænset vejareal alt efter skadens omfang.

Colas-kantfraesning_link

Kant- og tilslutningsfræsning

Ved tilslutning af ny asfaltbelægning kan man med fordel fræse en kile i eksisterende asfalt inden udlægning.

Colas-dybdefraesning_link

Dybde- og gennemfræsning

Gennemfræsning af en asfaltbelægning ned til oversiden af det ubundne bærelag er en effektiv måde at bryde en gammel vej op.

Colas-fraesning2_link

Plan- og fladefræsning

Hvis det ikke er muligt at udlægge et nyt slidlag oven på det eksisterende, kan fladefræsning anvendes til bortfræsning af det eksisterende slidlag.

Colas-demarkering_link

Demarkering

Demarkering er en form for planfræsning som bortfræser vejafmærkningen.

Colas-fraesning3_link

Rillefræsning

Skæring med rillehjul anvendes ved skæring af kanter, friskæring af render til kloak og ledningsarbejder mv.

Vidste du…

at vores fræseafdeling har udført et målfast danmarkskort komplet med kyster og øer i en dansk skolegård?

Læs mere her

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med fræsning, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt vores landsdækkende eksperter

VI TILBYDER OGSÅ

ASFALT TIL

ALLE FORMÅL

GRUS, STEN OG

RÅSTOFFER

BITUMEN OG

EMULSION

GENANVENDELSE