INNOVATION OG UDVIKLING

Innovation og udvikling af nye produkter står højt på dagsordenen i Colas Gruppen. Vi har et stærkt ønske om løbende at forbedre og udvikle nye produkter og metoder. Og vi har fokus på miljø og energi, blandt andet gennem bevidste materialevalg og øget genanvendelse, så vi tærer mindre på Jordens ressourcer.

I retning mod en mere bæredygtig udvikling

Colas-stoejdaempende-asfalt_link

Støjreducerende asfalt og drænasfalt

Colas har i en årrække arbejdet med støjreducerende asfalt og permeabel (dræn-) asfalt. I 2016 gennemførte vi i samarbejde med Vejdirektoratet forsøg med optimering af belægningernes holdbarhed, og i 2018 udlagde vi permeabel asfalt på “klimavej” i HedenstedSiden har vi udført mange lignende projekter.

Colas tilbyder også forsegling af asfaltbelægninger, som kan forlænge asfaltens levetid. Det betyder, at man kan vente med at udskifte asfalten.

Colas-HMasfalt_link

Ressourcebesparende og bedre produkter

Når vi udvikler nye produkter, har vi høj fokus på, hvordan vi kan spare ressourcer og samtidig opnå en høj kvalitet. I 2016 videreudviklede vi Colas’ HøjModulAsfalt (HM-Asfalt). Produktet er beregnet til veje med tung trafik. Og det adskiller sig ved et reduceret forbrug af både stenråvarer, bitumen og energi.

Læs mere om produkter og se sikkerhedsdatablade

Colas-genanvendelse_link

Genbrugsasfalt

Vi arbejder løbende med at optimere anvendelsen af genbrugsasfalt på alle vores asfaltanlæg. Målet er at reducere ressourceforbruget mest muligt i vores produktion. Ved genanvendelse tager vi prøver og sikrer os, at vi overholder kravene til det færdige produkt, og at produkterne kan CE-mærkes.

NYE INNOVATIVE PRODUKTER

COLAS SOLUTIONS – klik og læs meres om Colas Gruppens innovative produkter

VANDVEJEN – en effektiv løsning til afledning af regnvand i byen.

VANDVEJEN kan ses 1:1 i Søndergade i Middelfart og i Låsby i Skanderborg Kommune. Du kan også læse mere ved at klikke herunder eller besøg www.vandvejen.dk.

Wattway – Colas Gruppens solcellevej

Colas Gruppens solcellevej Wattway består af tynde solcellepaneler, som udlægges på vejen. De testes i øjeblikket over hele verden.

Klik på billederne herunder og læs mere om produkterne:

Colas_Vandvejen_link

VANDVEJEN er en løsning til effektiv afledning af vandet i byen. VANDVEJEN leder regnvandet væk fra vejen, så man fx undgår oversvømmede kældre ved skybrud.

Colas_Wattway_link

Wattway® er en belægning, som producerer energi lige dér, hvor der er brug for den. Samtidig udnytter man eksisterende asfalterede flader som veje, stier og pladser.

Verdens største privatejede vejlaboratorium

Inspiration og idéudvikling til nye produkter sker på tværs af Colas Gruppens selskaber i de enkelte lande og i samarbejde med Gruppens vejforskningslaboratorium i Paris. Forsknings- og udviklingscenteret – der er verdens største privatejede laboratorium – samarbejder med forskere inden for flere forskellige områder, eksempelvis solenergi.

Colas-Lab_Fr

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning i forbindelse med vores innovative produkter, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt vores eksperter:

Martin-Ole-Korsgaard-2014-large

Martin Korsgaard

Laboratoriechef

mko@colas.dk
4034 6527
Martin-Ole-Korsgaard-2014-large
Martin Korsgaard

Laboratoriechef

Martin er laboratoriechef og har det daglige ansvar for vores laboratorier i Viborg og Glostrup.

4034 6527
Produktteknisk afdeling, Industrivej 27, 8800 Viborg

Vidste du…

at Colas har udviklet solcellevejen Wattway, som kan producere energi til fx vejens belysning?

Læs mere her

VI TILBYDER OGSÅ

ASFALT TIL

ALLE FORMÅL

BITUMEN OG

EMULSION

GRUS, STEN OG

RÅSTOFFER

FRÆSNING

RÅDGIVNING