PERMEABEL ASFALT NEDSÆTTER RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSE

Permeabel asfalt – også kaldet drænasfalt – er udviklet til at håndtere store mængder regnvand. Ved at bruge permeabel asfalt kan man lede regnvandet væk fra vejbanen og forhindre oversvømmelse og gøre vejen mere sikker for bilister og cyklister. Denne type asfalt har desuden en støjreducerende effekt.

Hvordan virker permeabel asfalt?

Colas’ permeable asfalt ColDrain er kendetegnet ved, at den har en stor porevolumen, så vand kan trænge igennem asfalten. Asfalten kaldes også for ’drænasfalt’, da den sørger for, at vand på vejbanen løber hurtigt igennem til belægningen, hvor vandet kan drænes, enten til rør i siden af vejen eller via en speciel drængrus under asfalten.

Når det regner, trænger vandet først gennem den permeable asfalt og derefter ned i gruset, som sørger for at forsinke vandet, inden det eventuelt afledes til et bassin eller kloakken. Man kan på den måde hurtigt og effektivt dræne vandet – også når der falder store mængder nedbør.

Forskellen på permeabel asfalt og traditionel asfalt er, at permeabel asfalt eller drænasfalt er udviklet med henblik på høj porevolumen, som opnås med et specielt stenskelet som har et højt hulrum, der gør at vandet kan trænge igennem.

I traditionel asfalt er hulrummer 3-4%, mens det i permeabel asfalt er ca. 20%. Permeabel asfalt udlægges i dag hovedsageligt på mindre veje og parkeringspladser.

Læs mere om Colas’ produkt ColDrain permeabel asfalt – en effektiv løsning til afledning af vandet på veje og pladser

Permeabel-asfalt-Trekroner-Forskerpark-Colas

Trekroner Forskerpark, Roskilde. Parkeringsplads med Coldrain.

Klimavej-Hedensted-Colas-drænasfalt-link-2

Permeabel asfalt på Klimavejen i Hedensted. Læs mere om projektet.

Case: Klimavejen i Hedensted Kommune

I Colas har vi mange års erfaring med alle typer asfaltopgaver, herunder udlægning af permeabel asfalt til en lang række forskellige formål. I oktober 2018 udlagde vi permeabel asfalt på Hedensted Kommunes nye Klimavej.

Klimavejen er 50 meter lang og udført med 25 m standardasfalt og 25 meter permeabel asfalt. Produktet er Coldrain fra Colas, som udmærker sig ved, at regnvand kan trænge gennem belægningen. Vandet drænes herefter via drænsystemer til et regnvandsbassin, så Klimavejen ikke belaster kloaknettet.

Klimavejen skulle dog ikke kun håndtere regnvand. Den skulle også forsyne en nærliggende børnehave med varme og varmt vand. Der blev derfor udlagt jordvarmeslanger under asfalten, som varmes op af det regnvand, som siver gennem asfalten. Dermed reducerer kommunen sin CO2-udledning og bidrager til mere bæredygtighed.

Læs hele casen på denne side.

Case: Belægning i Roskilde håndterer regnvandet

Toftevej i Gadstrup ved Roskilde har Colas lagt en ny belægning til erstatning for den tidligere grusvej.

Toftevej er en af Roskilde kommunes nye LAR-veje, hvor håndtering af regnvand foregår lokalt.

Under den permeable asfalt ligger bundsikringsgrus og drænstabilt grus, og vejen er konstrueret, så den skråner let ind mod midten. Når det regner trænger vandet først gennem asfalten og derefter ned i gruset, som sørger for at forsinke afledningen af vandet. Under gruslagene langs vejens midte ligger desuden et drænrør, som leder eventuelt overskydende vand væk.

Ved monsterregn vil vandet blive afledt fra vejen, men på en måde så kloakledningerne ikke overbelastes.

Læs hele casen.

Colas-Toftevej-Gadstrup-permeabel-asfalt-børn-tester

Børnehavebørn testede Colas’ asfalt, da Colas udlagde permeabel asfalt for Roskilde Kommune på Toftevej i Gadstrup. Læs mere om projektet.

Colas_Wattway_link

Wattway er Colas Gruppens bud på solceller til veje og byrum.

Råd og vejledning

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med valg af asfaltprodukter og asfaltering, er vi altid klar til at hjælpe dig. Kontakt en medarbejder i den afdeling, som er tættest på dig.

KONTAKT VORES EKSPERTER

Kontakt os og få et godt tilbud

Du kan også skrive til os.
Klik på det røde felt og beskriv din opgave kort og præcist, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

KLIK HER OG FÅ ET TILBUD

Denne side er anmeldt af: Aalborg Lufthavn Rating 5/5