Projekbeskrivelse

STØJREDUCERENDE ASFALT PÅ DANMARKS MEST TRAFIKEREDE MOTORVEJ

Efter udlægning af støjreducerende asfalt på Køge Bugt-motorvejen er støjniveauet nedsat.

Strækningen er med en årsdøgntrafik på ca. 100.000 køretøjer en af Danmarks absolut mest trafikerede strækninger.

I 2015 udlagde Colas et nyt støjreducerende slidlag på M10 mellem Greve og Solrød syd for København. Entreprisen var en forlængelse af udbygningen af motorvejsstrækningen fra tre til fire spor.

Entreprisen indeholdt mange trafikomlægninger, fræsning og udskiftning af ældre belægninger og nyt slidlag på ca. 328.000 m2 fordelt på ca. 8,5 kilometer 8-sporet motorvej.

Colas-cases_M10_2_header
Colas-cases_M10_4_header

STØJREDUCERENDE ASFALT FORMINDSKER DÆKSTØJEN

Støjreducerende slidlag er udviklet til at formindske dækstøjen, og belægningstypen er karakteriseret ved små stenstørrelser og store hulrum, som giver en jævn, men åben overflade. På Køge Bugt-motorvejen brugte vi desuden højmodificeret bitumen i asfalten, som sikrer høj kvalitet og lang levetid.

Før og efter-målinger af lydniveauet på motorvejen viste en reduktion på 3,5 dB efter udlægning af det nye slidlag.

MANGELFRI VEJ 2½ MÅNED FØR TIDSPLANEN

Oprindelig lød tidsplanen på start ultimo maj og endelig afslutning ultimo oktober, men hurtigt efter opstart bad Vejdirektoratet os om at afvikle hele entreprisen i løbet af sommerferien af hensyn til trafikanterne. Det gav udfordringer, men ved fælles hjælp fik vi planlagt forløbet og leverede en mangelfri motorvejsstrækning på det ønskede tidspunkt, ca. 2 ½ måned før den oprindelige tidsplan.

Nyt slidlag mellem Solrød og Køge

I 2017 udførte Colas samme type arbejde på Køge Bugt-motorvejen mellem Solrød og Køge. Denne gang på en strækning på 5,5 km.

Colas-cases_M10_3_header