Colas lægger sidste hånd på vejarbejdet på den fynske motorvej

Efter tre år på den fynske motorvej har Colas pakket sine maskiner sammen – 1½ måned før tidsplanen.

Arbejdet er færdigt, og medarbejderne er rejst videre til nye vejarbejder rundt omkring i landet.

E20-Fyn-afslutning-2023_projektleder

Projektleder Damir Kandic har haft ansvar for entreprisen under hele forløbet. Hans kontor har derfor gennem alle tre år været byggepladsen på Fyn. Klik på videoen til højre og hør mere om projektet.

Teamwork øger kvaliteten

Colas’ arbejde på den fynske motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby begyndte i foråret 2021. Og det har været et omfattende arbejde med flere asfalthold, som i forårs- og sommermånederne har arbejdet sammen som én stor familie.

Teamwork er vigtig for både kvaliteten og sikkerheden, forklarer projektleder Damir Kandic fra Colas. –Vi bliver jo bedømt på helheden og ikke de enkelte baner, vi udlægger. Derfor er det ikke sololøb, men samarbejde, vi har fokus på.

Damir Kandic har derfor gennem hele projektet haft et tæt samarbejde med formændene fra asfaltholdene og deres medarbejdere, men også hovedentreprenøren, M.J. Eriksson A/S, og Vejdirektoratet, der er bygherre.

E20-Fyn-afslutning-2023
E20-Fyn-afslutning-2023_projektleder2

Foto herover: Projektleder Lone Møller Pedersen fra Colas har arbejdet tæt sammen med Damir Kandic og asfaltholdende på projektet. Hun har blandt andet haft ansvar for sikkerhedsmøder, byggemøder, kvalitetssikring, økonomi og indberetning til Vejdirektoratet, herunder indberetninger fra landmåler.

E20-Fyn-afslutning-projektformand_Colas_2023

”Her arbejder vi tre hold sammen, og vi gør meget for at være som en stor familie og have et godt sammenhold, fordi et godt sammenhold giver et bedre resultat,” siger projektformand Brian Andersen.

Vi arbejder som én stor familie

E20-Fyn-afslutning-2023_Colas-udlægger-asfalt

Foto: Colas har udlagt ca. 1.700-2.100 meter asfalt om dagen, og Colas’ asfaltfabrik i Horsens har leveret asfalten til projektet.

Mindre trængsel og mere sikkerhed

Motorvejen er udvidet fra fire til seks spor på strækningen for at løse problemet med trængsel og gøre motorvejen mere sikker. For den fynske motorvej er stærkt trafikeret, og det har derfor heller ikke været muligt at lukke den under arbejdet. Det har derfor betydet, at bilisterne har måttet sænke farten, mens arbejdet stod på.

Jeg er sikker på, at både pendlere og andre på motorvejen er glade for, at arbejdet nu er færdigt, og i Colas er vi stolte over at have leveret en flot vej. Resultatet er et produkt af godt samarbejde mellem mine kolleger, hovedentreprenør M.J. Eriksson A/S og Vejdirektoratet. Og selvom det har været tre travle år, har de også været spændende, siger Damir Kandic, der nu er taget på en velfortjent sommerferie.

På strækningen har Colas udlagt asfalt med helt op til 50% genbrugsasfalt i bærelaget og ca. 10% genbrugsasfalt i det nye slidlag på den ca. 13 km lange strækning.

Asfaltarbejdet er udført som en underentreprise for M.J. Eriksson A/S. Bygherre er Vejdirektoratet.

I løbet af sommeren har Colas også afleveret flere andre projekter, blandt andet:

styringsentreprise på E45 mellem Vejle og Skanderborg,

vejarbejde på ramperne på Køge Bugt-motorvejen, hvor trafikforholdene skulle forbedres, og

vejarbejde på M20 ved Borup.

Colas-styrer-vejrenovering-på-E45-sikkert-i-mål-pas-på-os-der-vejarbejder_2-medarbejdere-600×400-pix
Colas-styrer-vejrenovering-på-E45-sikkert-i-mål-600×400-pix

Colas Danmark A/S har aktiviteter fordelt over hele Danmark og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Vi producerer og udlægger asfalt og udvinder råstoffer i egne grusgrave, og vi påtager os alle former for entrepriser. Vores løsninger bygger på knowhow og ny teknologi, og vi tilstræber løbende at fremme tiltag som har fokus på genanvendelse, materialevalg og energi. Colas Danmark A/S er et datterselskab i den internationale Colas Gruppe, som er markedsleder, og hvis mission er at udvikle, bygge og vedligeholde transportinfrastruktur på en ansvarlig måde gennem lokalt forankrede virksomheder over hele verden.

Foto-VD

Vejdirektoratet udvikler og planlægger den danske infrastruktur – og sørger for at projekterne udføres. Og det sker blandt andet i samarbejde med virksomhederne i asfaltbranchen, som byder på de projekter, der kommer i udbud.