COLAS FORBEDRER TRAFIKKEN PÅ RAMPERNE PÅ KØGE BUGT

Colas-forbedrer-trafikken-på-køge-bugt.rampepng

Når folk holder mindre i kø på frakørselsrampen, bør det give mindre kø på selve motorvejen. Billede: Mohamad Abed-Allatief.

Koordineringsarbejde, læring og nye arbejdsopgaver

Udvidelsen af ramperne er kategoriseret som et anlægsprojekt, og det betyder, at der er mange forskellige opgaver, der skal koordineres. Derfor har Mohamad hyret de to virksomheder Systemafspærring og DEFAS som underentreprenører. Systemafspærring og DEFAS har bl.a. stået for: jordarbejde, kloak, autoværn, el-arbejde, såning af græs, ansøgninger, tilladelser, infoskilte, fræsning og genmarkering. En stor mængde opgaver, der gør entreprisen til et ret stort koordineringsarbejde, og som derfor kræver, at der er styr på formaliteter og forventningsafstemninger:

Det er vigtigt, at der er styr på både rettigheder og forpligtelser – fra alle parter. Det kræver en ordentlig forventningsafstemning med underentreprenørerne. For det er ikke så meget arbejdet, der er kompliceret, det er alt det, der danner de gode rammer for arbejdet, der er kompliceret. Og det er bare vigtigt at bruge god tid på sikkerhedsmøder, arbejdsmiljømøder og byggemøder.

At have så mange nye arbejdsopgaver og møder at koordinere og tidsplaner at overholde har også været en meget lærerig oplevelse for Mohamad,

Vi har en stram tidsplan, og det er spændende at få alle ender til at mødes, at varetage alles interesser og sørge for, at samarbejdet fungerer mellem alle. Og det er jo sjovt at lære en masse nye ting – fx sådan noget med at så græs, det anede jeg jo intet om, fortæller Mohamad med et grin.

Colas-forbedrer-trafikken-på-køge-bugt-defas

DEFAS og Systemafspærring har samarbejdet med Colas om mange af de opgaver, der ikke er selve asfalten. Billede: Mohamad Abed-Allatief.

Ved M10 Køge Bugt har Colas siden d. 4. maj arbejdet med en såkaldt kapacitetsudvidelse af to motorvejsramper og et kryds på en af broerne. Udvidelsen af ramperne skal gøre det nemmere at afvikle trafikken fra motorvejen og give lastbilerne bedre plads til at passere sving.

Det er en lidt speciel opgave, fordi asfaltdelen af entreprisen faktisk ikke fylder mere end 30% af den samlede omsætning. Det betyder, at Colas som hovedentreprenør arbejder langt mere med koordinering og administration end med egentlig asfalt.

Den daglige ledelse af entreprisen varetages af projektleder Mohamad Abed-Allatief, der hører til Colas’ entrepriseafdeling i Køge.

Colas-forbedrer-trafikken-på-køge-bugt-lyskryds

Colas har udvidet en af motorvejsbroerne, så lastbilerne bedre kan svinge i krydset. Billede: Mohamad Abed-Allatief.

Samarbejde, fokus på inklusion og en meget forstående bygherre

Selvom projektet forløber over næsten tre måneder, så er der kun syv dages asfaltarbejde i perioden. Det betyder dog ikke, at der har været stille på lokationen. Der har faktisk været aktivitet hver eneste dag siden opstart, så Mohamad har haft noget at se til med koordinering, uforudsete udfordringer og en hel del møder.

Det vigtigste for os er at følge op på det daglige arbejde, så vi er sikre på at komme i mål. Der kan ske en masse uforudsete ting, men det gør det meget nemmere, når samarbejdet med bygherre – som i dette tilfælde er Vejdirektoratet – er godt. Generelt har vores samarbejde været rigtig godt med både underentreprenører og bygherre. Det er kompetente folk, der ved, hvad de laver, og som også kan komme med konstruktive løsninger, hvis man har brug for hjælp.

Til byggemøderne har det især været samarbejde og fokus på inklusion, der har været vigtigt for Mohamad, der har været opmærksom på, at alle bliver hørt:

Jeg inviterer alle ind til vores byggemøder, så alle er informerede og har mulighed for at kommentere – underentreprenører, bygherre, det hele. Det er vigtigt for os, at alle er inkluderede – så fungerer samarbejdet bare bedst.

Korrespondancer om sikkerhed og den bedste løsning

Særligt for entreprisen ved Køge Bugt har også været sikkerheden. Sikkerhed er altid et vigtigt emne for Colas og vejarbejde generelt, men ved dette projekt har der været ekstra meget dialog om emnet, og det synes Mohamad er positivt:

Sikkerhed er noget af det, der har taget rigtig meget af vores opmærksomhed. Vi vil gerne have, at vores folk kan føle sig sikre, derfor har vi også lavet forskellige workshops og har haft meget korrespondance om sikkerheden. Og vi har da også fundet en løsning, som både fungerer for afviklingen af trafikken og for vores folks tryghed. Det har været rigtig spændende at få lov til at diskutere sikkerheden, fortæller han.

For at sikre trygheden på vejene er der bl.a. opsat autoværn med plads til en meters udbøjning (en “buffer”), hvis det skulle blive påkørt.

Det er ikke første gang, at Mohamad Abed-Allatief har stået i spidsen for en hovedentreprise i Colas Danmark. Han har også stået for et garageprojekt for boligselskabet Lejrbo i Hvidovre, Sjælland, det kan du læse mere om her.

Mohamad har været projektleder i Colas Danmark i 8 år og arbejder på vores lokation i Køge.