COLAS TJEKKER IND I ROSKILDE LUFTHAVN

SR-Gruppen A/S og Colas har renoveret Roskilde Lufthavns taxibaner.

Godt samarbejde med SR-Gruppen og Roskilde Lufthavn

En del af renoveringen af Roskilde Lufthavns taxibaner er udført som BSM, hvor den eksisterende affræsede asfalt er genanvendt til ny belægning.  BSM-arbejdet er udført af SR-Gruppen A/S. Og Colas Danmark A/S har efterfølgende udlagt et nyt slidlag på taxibanerne.

Vi har opdelt arbejdet i fire etaper. Hovedentreprenøren, SR-Gruppen A/S, har udført sin del af arbejdet tirsdag til fredag. Om mandagen har Colas’ asfalthold så udlagt asfalt og færdiggjort etapen, fortæller projektleder Jacob Bak Grønborg fra Colas. -Det har fungeret fint. Og vi har haft et godt samarbejde med både SR-Gruppen A/S og bygherre, Roskilde Lufthavn.

Colas har udlagt asfalt på ca. 20.000 m2.

Colas og SR-Gruppen arbejdede også sammen på E45, hvor Colas renoverede motorvej for Vejdirektoratet. 

Colas-tjekker-ind-i-Roskilde-Lufthavn_nyt-slidlag
Colas-tjekker-ind-i-Roskilde-Lufthavn_ung-projektleder

Colas del af arbejdet i Roskilde Lufthavn er udført i perioden 28. august – 18. september 2023.

Colas-tjekker-ind-i-Roskilde-Lufthavn_asfalthold_maskinhold_udlægning-af-asfalt

Koordinering og sikkerhed særlig vigtigt på en byggeplads som Roskilde Lufthavn

Det er lidt anderledes at arbejde i en lufthavn, hvor der som her i Roskilde Lufthavn lander eller letter et fly ca. hvert 5. minut. Sikkerhed og koordinering skal ”sidde lige i skabet”, når man har ansvar for at sætte holdet og for fræsning, bestilling af asfalt, lastbiler og de maskiner, vi skal bruge på projektet, siger Jacob Bak Grønborg.

Colas har koordineret og planlagt arbejdet i samarbejde med SR-Gruppen, og Colas’ projektleder har undervejs haft et tæt samarbejde med asfaltholdenes formænd.

I Colas lægger vi vægt på en god gennemgang af projektet, så alle ved, hvad der skal ske, og vi har hele tiden fingeren på pulsen – og på tidsplanen – og sørger for at løse de problemstillinger, der kan dukke op undervejs, tilføjer Jacob Bak Grønborg.

Jacob Bak Grønborg er en af Colas’ unge projektledere, som hurtigt har fået stor erfaring, fordi han har fået mulighed for at være med på flere af Colas’ komplekse projekter. –Det er det, der er med til at gøre mit arbejde spændende, men man skal også selv gøre en indsats og kende sit ansvar og sine begrænsninger. I Colas er vi heldigvis gode til at sparre med hinanden og kan altid række ud til en kollega, hvis vi har brug for at vende en problemstilling.

Colas har udført flere lignende projekter i danske lufthavn, blandt andet Aalborg Lufthavn.

Colas’ afdeling i Odense udfører desuden arbejde i lufthavne over hele Europa.