Colas_1930_1200

1930 - Grundstenen

Colas' Historie

Efter 1. Verdenskrig stiger salget af COLAS-emulsioner over hele verden, og Shell samler aktiviteterne i ét globalt selskab: Colas Flintcote Ltd.

I 1930 køber Shell Gruppen rettighederne til salg og fremstilling af bituminøse bindemidler i Danmark af grosserer A. Rindom, og Colas Vejmaterialeaktieselskab grundlægges. Det første danske Colas-selskab er dermed en realitet.