Colas_1942_3_1200

1942 - Den første fabrik

Colas' Historie

Colas Vejmaterialeaktieselskab åbner sin første fabrik til fremstilling af varmblandet asfalt.

I de følgende år udvider Colas sine aktiviteter på landsplan og fremstiller nu emulsioner flere steder i Danmark.