Colas_1924_1200

1924 - Begyndelsen

Colas' Historie

Grosserer A. Rindom køber rettighederne til fremstilling og salg af emulsioner i de nordiske og baltiske lande fra det Shell-ejede Asphalt Cold Mix Ltd. i England.