COLAS TJEKKER IND I ROSKILDE LUFTHAVN

Colas og SR-Gruppen har renoveret Roskilde Lufthavns taxibaner.