COLAS STYRKER SIN FORRETNING MED EN ANLÆGSAFDELING

Samtidig øges fokus på virksomhedens øvrige kerneområder: asfalt, sealing og råstoffer.