Colas skal udlægge nyt slidlag på motorvej E45 (M50) mellem Ustrup og Skovby i Sønderjylland

Colas Danmark A/S’ tilbud var det bedste, da Vejdirektoratet den 6. december offentliggjorde vinderen af licitationen vedrørende slidlag med lav rullemodstand på motorvej E45 (M50) ved Haderslev i Sønderjylland.

Colas udlægger slidlag motorvej E6

Colas arbejder ofte om natten, hvor der er mindre trafik på vejene.

-Vejdirektoratet har udbudt projektet uden fastprisperiode og med indeksregulering fra tilbudsdagen. Det er godt nyt for hele branchen, og Vejdirektoratet skal have ros for at gå foran. Det er ikke nogen hemmelighed, at de nuværende betingelser i AB18 for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen er en stor udfordring for branchen og kunderne, særligt i en tid med store prisstigninger på råvarer og energi. Med Vejdirektoratets afregningsmodel følger betalingen løbende udviklingen i omkostningerne, og derfor betaler kunden kun for det, der skal udføres, fortæller regionsdirektør Thomas Jørgensen fra Colas’ jyske afdeling.

Colas skal udføre arbejdet som natarbejde i løbet af april-juli, og den endelige planlægning sker i samråd med Vejdirektoratet.

Du kan også snart se Colas på den Østjyske motorvej, hvor vi skal styre flere fagentreprise med flere underentreprenører i forbindelse med udskiftning af belægningen på en strækning mellem Vejle og Skanderborg. Læs om projektet her. 

Slidlag motorvej E6 3

Colas asfalterede motorvejen ved Jægersborg i sommeren 2021.

Entreprisen omfatter fræsning, hvor vi fjerner det eksisterende asfaltslidlag på en 5 kilometer lang strækning, inklusive to ramper, og levering og udlægning af ca. 4.000 tons ny asfalt. Asfalten er Vejdirektoratets særlige ”KVS-asfalt”, som har den egenskab, at den kan reducere bilernes rullemodstand og dermed give en mindre brændstofbesparelse. Asfalten bliver leveret af Colas’ asfaltanlæg i Horsens Syd og tilsættes genbrug efter Vejdirektoratets anvisninger.

Entreprisen omfatter desuden forarbejder med bassinfræsning, det vil sige reparation af lokalt afgrænsede områder med revner og ilægning af net.

-Metoden med brug af net mindsker nye revnegennemslag, og vejens levetid forlænges, forklarer entrepriseleder Jan Riedl fra Colas.

Entreprisen afsluttes med striber.

Slidlag motorvej E6 2

Du kan kende Colas på de gule logoer og de orange hjelme.

Colas Danmark A/S har aktiviteter fordelt over hele Danmark og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Vi producerer og udlægger asfalt og udvinder råstoffer i egne grusgrave, og vi påtager os alle former for entrepriser. Vores løsninger bygger på knowhow og ny teknologi, og vi tilstræber løbende at fremme tiltag som har fokus på genanvendelse, materialevalg og energi. Colas Danmark A/S er et datterselskab i den internationale Colas Gruppe, som er markedsleder, og hvis mission er at udvikle, bygge og vedligeholde transportinfrastruktur på en ansvarlig måde gennem lokalt forankrede virksomheder over hele verden.