Colas skal styre fagentreprise med flere underentreprenører på den Østjyske motorvej

Colas Danmark A/S og Vejdirektoratet har netop underskrevet kontrakt på udskiftning af belægningen på en ca. 7 km lang strækning på motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg. Colas har vundet fagentreprisen på E45 med det bedste bud i Vejdirektoratets nyligt afholdte licitation, og arbejdet skal udføres hen over foråret og sommeren 2023. Tidsplanen for projektet er stram, og der vil være natarbejde i flere af arbejdets faser.

Colas Danmark

Du kan genkende Colas på det gule logo og de orange hjelme.

Erfaren entreprisestyrer

Colas skal også koordinere trafikafvikling, autoværnarbejder, jord- og afvanding og striber med underentreprenører.

-Det er en spændende opgave, hvor Colas ikke blot skal styre asfaltentreprisen, men hele fagentreprisen, fortæller projektchef Ulrich Damgaard Sørensen fra Colas. Han har erfaring med lignende opgaver og glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Du kan også snart se Colas på E45 i Sønderjylland, hvor vi skal udlægge et nyt asfaltslidlag med lav rullemodstand for Vejdirektoratet. Læs om projektet her.

Colas skal styre fagentreprise

Colas har fået en ny fabrik i Horsens, der kan levere mere asfalt med genbrugsmaterialer.

Genanvendelse af eksisterende belægning

En del af arbejdet skal udføres som BSM (60.000 tons), hvor vi genanvender den eksisterende asfalt til ny belægning. Processen – som er både tids- og materialebesparende og kræver langt færre jomfruelige råstoffer end traditionelle metoder – udføres af underentreprenør, mens Colas selv skal levere og udlægge 30.000 tons asfalt.

Colas skal styre fagentreprise

Også på Sjælland er Colas på spil, hvor vi lægger asfalt på Hovedstadens Letbane

Colas Danmark A/S har aktiviteter fordelt over hele Danmark og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Vi producerer og udlægger asfalt og udvinder råstoffer i egne grusgrave, og vi påtager os alle former for entrepriser. Vores løsninger bygger på knowhow og ny teknologi, og vi tilstræber løbende at fremme tiltag som har fokus på genanvendelse, materialevalg og energi. Colas Danmark A/S er et datterselskab i den internationale Colas Gruppe, som er markedsleder, og hvis mission er at udvikle, bygge og vedligeholde transportinfrastruktur på en ansvarlig måde gennem lokalt forankrede virksomheder over hele verden.