Colas_1960_2_1200

1960 - Højkonjunktur og vokseværk

Colas' Historie

Colas Vejmaterialeaktieselskab er nu landsdækkende og åbner regionale centre i Herstedøster og Viborg med asfaltfabrikker, maskintekniske afdelinger, værksteder og laboratorier.

Colas deltager i udbygningen af den danske infrastruktur, som omfatter et stort udbygningsprogram for motorveje og hovedlandeveje. Udbygningen begynder i slutningen af 1960’er og løber frem til den anden energikrise.