Reparationer2019-10-09T14:07:12+02:00

REPARATIONER OG LØBENDE VEDLIGEHOLD FORLÆNGER VEJENS LEVETID

Reparationer af vejen sikrer belægningens funktion og forlænger vejens levetid. Derfor bør alle asfaltbelægninger efterses og vedligeholdes regelmæssigt.

Colas udfører både store og små reparationer af veje og vejstrækninger. Vores service dækker alle opgaver, lige fra de store motorvejsstrækninger til mindre opgaver for grundejerforeninger.

Eliteleverandør_til_det_offentlige_2019
VIL DU HAVE ET TILBUD?
Colas-haandhold_link

Erfarne vejhold

Reparationerne udføres af vores erfarne vejhold, som vi sammensætter med det antal medarbejdere og de maskiner opgaven kræver. De mindre opgaver som reparation af slaghuller, mindre lapninger, revneforsegling og anlæg af vejbump udføres af vores ”håndhold”, som udgøres af 2-4 medarbejdere. Til de større opgaver ruller vi vores moderne maskinpark og større asfalthold i stilling. Vi rådgiver naturligvis også om vedligeholdelse af vejen.

Colas-forsyningsselskaber_link

Samarbejde med forsyningsselskaber

Colas samarbejder med en række forsyningsselskaber over hele landet. Opgaverne omfatter typisk reetablering af veje og gader efter opgravning og nedlægning eller reparation af forsyningsledninger. Vores rådgivning til ledningsejerne om de bedste materialer og metoder til opgaven tager afsæt i vores viden og erfaring med fræsning og udlægning af asfalt.

Colas-slidlag_link

Nyt slidlag

Vejen opbygges med et tykt bære- og bundsikringslag som afsluttes med et tyndt slidlag. Slidlaget fungerer som vejens ”regnfrakke”. Hvis det går i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger det dybereliggende bærelag. Slidlaget er relativt billigt at reparere, mens det er 2-3 gange dyrere at rette op på en vej, hvis bærelaget er beskadiget. Det giver derfor god mening at efterse og vedligeholde slidlaget løbende. Colas tilbyder forskellige typer slidlag.

PAS GODT PÅ VEJEN

vejskader

Vejbelægninger udsættes for mange påvirkninger der kan skade vejen. Mange af skaderne kan imidlertid forebygges, nogle af dem endda med enkle midler:

Olieprodukter og kemikalier kan opløse asfalten. Derfor skal spild af disse og andre produkter fjernes fra vejen hurtigst muligt. Anvend fx sand, kattegrus eller et andet sugende materiale.

Trafik, vind og vejr slider langsomt, men sikkert, på belægningen. Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, nedbrydes den hurtigt på grund af vandgennemtrængning. Hurtig reparation er derfor vigtig. Også ukrudt og rødder fra planter i belægningen skal bekæmpes med det samme.

Ved lave temperaturer er asfaltbelægningen hård, og ved høje temperaturer er den blød. Når det er varmt, er belægningen derfor særligt følsom over for vridende trafik, især når bilerne holder stille og drejer. Under disse forhold kan bilerne afsætte indtryksmærker eller dækaftryk i den bløde belægning. Vær derfor opmærksom på skader efter perioder med ekstra høje temperaturer!

Hvis der stilles materialer eller køretøjer med støtteben (fx MC) på belægningen, anbefaler vi, at trykket fordeles ved hjælp af plader eller andet egnet materiale.

Vidste du…

at det er 2-3 gange dyrere at rette op på en vej, hvis bærelaget er beskadiget?

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med reparation af veje og belægninger, er vi altid klar til at hjælpe dig.

KONTAKT VORES EKSPERTER

VI TILBYDER OGSÅ

ASFALT TIL

ALLE FORMÅL

BITUMEN OG

EMULSION

GRUS, STEN OG

RÅSTOFFER

FRÆSNING

RÅDGIVNING