COLAS GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2023

Colas Gruppen har offentliggjort sin årsrapport for 2023.