SORT OG HVID ASFALT PRYDER P-PLADS OG STIER I VIBORG

Der er gang i byudviklingen i en af Danmarks ældste byer, Viborg. Byen ved Hærvejen har fået en helt ny bydel, Viborg Baneby, og en ny stiforbindelse og ”Hærvejsbro” forbinder bydelen og midtbyen. Også biblioteksområdet er omdannet og forskønnet med sort og hvid asfalt på parkeringsplads og stiarealer – udlagt af Colas.

5.000 m2 med ny asfalt

Colas har stået for asfaltarbejdet, som er udført i underentreprise for Skive Anlæg og Entreprise ApS.

Den første del af arbejdet – et nyt bundlag – blev udført i efteråret 2019. Det øverste slidlag måtte dog vente på bedre vejr, og i begyndelsen af april 2020 kunne to asfalthold fra Colas udlægge sort og hvid asfalt på bibliotekets parkeringsplads og stier, i alt næsten 5.000 m2.

Se Viborg Kommunes dronefilm

og læs mere om projektet

600×400-Viborg-bibliotek-Colas-udlægger-hvid-og-sort-asfalt-p-plads-og-stier

Bibliotekspladsen i Viborg forskønnet med hvid og sort asfalt

600×400-Viborg-bibliotek-Colas-udlægger-hvid-og-sort-asfalt-p-plads-og-stisystem

Den hvide og sorte asfalt til bibliotekspladsen i Viborg er produceret på Colas’ fabrik i Edslev.

Asfalt fra Colas’ egen fabrik

Det er Colas’ egen asfaltfabrik i Edslev, der har produceret asfalten, som nu ligger i Viborg.

Især den hvide asfalt kræver en del forarbejde. Siloerne og blanderen skal være helt rene inden produktionen kan gå i gang. Og for at få den rigtige hvide farve skal der tilsættes farvestof og klar bitumen. De maskiner, redskaber og arbejdssko, som medarbejderne bruger under udlægningen, skal også være pletfri!

400×267-Viborg-bibliotek-Colas-udlægger-hvid-og-sort-asfalt-p-plads-og-stisystem

Colas udførte bundlag i efteråret 2019. Det øverste slidlag er udført i april 2020.

400×267-Viborg-bibliotek-Colas-udlægger-hvid-og-sort-asfalt-p-plads_stier

Colas har udført asfaltentreprisen for Skive Anlæg og Entreprise ApS.

400×267-Viborg-bibliotek-Colas-udlægger-hvid-og-sort-asfalt

Se også Viborg Kommunes dronefilm om byudviklingen.