Pressemeddelelse

Sikkerhedsuge i Colas Gruppen: 28. september – 2. oktober 2020

For 8. år i træk afholder Colas sikkerhedsuge – en uge som er dedikeret til sikkerhed i Colas’ 800 virksomheder og 3.000 produktions- og genvindingsafdelinger fordelt på alle fem kontinenter.

Under sikkerhedsugen i 2020 lancerer Colas nye fælles sikkerhedsregler for hele Colas Gruppen, som skal styrke arbejdet med forebyggelse af ulykker på Colas’ arbejdspladser.

I løbet af ugen introduceres 5 adfærdsregler, som skal reducere risici for ulykker. Reglerne pålægger alle medarbejdere at være opmærksomme på deres egen og deres kollegers sikkerhed når der arbejdes, at bryde ind og stoppe al aktivitet i tilfælde af overhængende fare, aldrig at ændre eller deaktivere sikkerhedsanordninger, aldrig at tale i mobiltelefon på byggepladsen uden for særlige områder indrettet til det og aldrig at møde på arbejde påvirket af alkohol eller stoffer.

Adfærdsreglerne er en forudsætning for ti ”Regler som redder liv”. Reglerne vedrører obligatorisk brug af personlige værnemidler, forebyggelse af kollisioner mellem personer og køretøjer, sikkerhed i forbindelse med arbejde på trafikeret vej eller ved arbejde højden, under kørsel, ved gravearbejde, løft og meget mere.

Colas-DK-poster-print-1_web

Sikkerhedsregler gælder i hele Colas Gruppen

Colas Gruppens fælles sikkerhedsregler er udviklet til at blive anvendt i alle Colas’ selskaber over hele verden.  Formålet er at forebygge alvorlige risici, og målet er tilskynde medarbejderne til at tage reglerne til sig, at gribe ind hvis reglerne ikke følges og sikre, at de fungerer som referenceramme for audit, sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljødrøftelser.

For at udbrede kendskabet til reglerne har Colas udarbejdet kommunikationsværktøjer til sikkerhedsugen 2020, som omfatter en sikkerhedsplakat, en videokampagne, en film om Colas Gruppens overordnede tilgang til sikkerhed, håndbøger til ledere og medarbejdere, lommebog til medarbejdere og samtaleværktøjer.

Løbende forbedringer er essentielt 

Sikkerhedsreglerne skal være relevante og anvendelige. Derfor opfordres medarbejderne til aktivt at fortælle om situationer, hvor reglerne er vanskelige at anvende. I nogle tilfælde kan reglerne derfor blive justeret på baggrund af feedback fra byggepladserne.

Sikkerhed forbliver et essentielt emne i Colas. Mennesker har altid ligget Colas stærkt på sinde, og medarbejdernes sundhed og sikkerhed har høj prioritet. Hvert år vinder vi terræn på sikkerhedsområdet, men der er stadig plads til forbedringer.

Colas vil tage et skridt fremad med udvikling af en stærk sikkerhedskultur i hele Colas Gruppen. På baggrund af feedback fra hele verden har vi defineret et sæt fælles regler, som er anvendelige i alle Colas’ virksomheder. Sikkerheden for koncernens medarbejdere er en løbende opgave, og resultatet er afhængigt af, at vores ledere går foran som rollemodeller, og at medarbejdere – hver og en – involverer sig i arbejdet.” Frédéric Gardès, CEO Colas S.A.

Kontakt:

Colas S.A.

Delphine Lombard, tlf. +33 6 60 07 76 17 / Rémi Colin, tlf. +33 7 60 78 25 74, contact-presse@colas.fr

Jean-Paul Jorro, tlf. +33 1 47 61 74 23 / Zorah Chaouche, tlf. +33 1 47 61 74 36, contact-investors@colas.fr

Colas Danmark A/S

Hans Oluf Krog, administrerende direktør, tlf. 4598 9898

Peder Friis Erlandsen, QHSE- og CSR-chef, tlf. 4598 9898

Niels Kirstein, arbejdsmiljøchef, tlf.nr. 4598 9898

Lisbeth Volf, kommunikationschef, lkv@colas.dk, tlf. 4034 6500

SafetyWeek-600×338