Cykelrute midt i Danmarks nye nationalpark, Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland på UNESCO’s verdensarvsliste

Parforcejagtlandskabet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland er et skovområde, der blev brugt til jagt fra 1670 til 1777. Området blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2015 på grund af den rige historie i området, og den 15. december 2017 blev der truffet endelig beslutning om at oprette Danmarks 5. nationalpark. Nationalparken omfatter Nordsjællands store skove og søer med unikke naturværdier og en lang række kulturspor fra kirke- og kongemagt.

Colas havde i et stykke tid forinden udførelse af arbejdet drøftet forskellige belægningstyper med Hillerød Kommune. Et af kravene var, at belægningen i Kongernes Nordsjælland skulle udføres som asfalt. Både overfladebehandling og grusstier kræver nemlig mere vedligehold og giver ikke den samme komfort på en cykelrute. Samtidig skulle cykelruten have et naturligt udtryk, så man får et visuelt indtryk af at gå eller cykle på en grussti. Det endelige valg faldt derfor på et specialprodukt fra Colas, udviklet i samarbejde med Hillerød Kommune, som sikrer både kvalitet, levetid og det rette udtryk af belægningen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Colas_nyhed_2017.12.01_full2
Colas_nyhed_2017.12.01_full1

Colas ønsker Danmark og Nordsjælland tillykke med den nye nationalpark!

Asfalten på den 3.500 m2 cykelrute i Nationalpark Kongernes Nordsjælland er produceret og leveret fra Colas’ fabrik i Herstedøster, som producerer Colas’ specialprodukter på Sjælland.