VEDLIGEHOLDELSESAFTALE – FAXE KOMMUNE

Colas Danmark har indgået en aftale med Faxe Kommune om vedligeholdelse af vejnettet i kommunen i en 15-årig periode.

Vedligeholdelseaftalen med Faxe Kommune løber fra 1. januar 2011 og omfatter:

  • Vedligeholdelse
  • Nye slidlag
  • Profilering af rabatter
  • Reparation af slaghuller

Selvom det er Colas’ ansvar at vedligeholde vejnettet i Faxe kommune, sker planlægningen i tæt samarbejde med kommunen.

Hvert år udarbejder vi en handlingsplan for de veje i kommunen der skal have nye belægninger.

Hvis du har spørgsmål til Colas Danmark om vedligeholdelse af vejene i kontrakten, kan du kontakte:

Colas Danmark A/S
Danmarksvej 11
4681 Herfølge

Kontaktpersoner:

Tilbudsingeniør
Bo Andersen
Mobil: 4034 6543

Distriktschef
Peter Stampe Langballe
Mobil: 4034 6592

Faxe Kommune

Faxe-kommune_link-120_2

Planlagte nye asfaltbelægninger i Faxe Kommune i 2019

Med forbehold for ændringer:

Vejnavn By
Fru Marthes Vej Karise
Mejerivej Førslev
Odinsvej Faxe
Rundkørsel Faxe
Tinghusvej Karise
Torvegade Haslev
Tvinggårdsvej Skuderløse
Vangevej Bjerrede
Ørnevej Haslev