BÆRELAG TIL VEJEN

Bærelaget er det nederste lag i en asfaltopbygning. Det skal fordele trykket fra trafikken, så underbunden ikke belastes. Bærelaget skal derfor kunne optage tryk og spændinger fra trafikbelastningen uden at revne.

Et typisk bærelag består af grusasfaltbeton (GAB), som er beregnet til nyanlæg eller forstærkninger af færdselsarealer. GAB fremstilles i tre standardkvaliteter, som betegnes henholdsvis GAB-0, GAB-I og GAB-II.

Sammensætningen af GAB-I kan ses i figuren til højre.

Colas producerer desuden en række specielle bærelagsprodukter, som du kan læse mere om her på siden.

Vejopbygning_baerelag3
Asfaltblanding_glas_GAB
2.1-Grusasfaltbeton_2017.10_preview600

Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg eller forstærkning af færdselsarealer.

Klik på billedet herover for at læse mere

2.2-Bituminoese-letvaegtsbaerelag_2017.10_preview600

Ved bituminøse letvægtsbærelag forstås befæstelseslag som er kendetegnet ved lav rumvægt og gode trykfordelende egenskaber.

Klik på billedet herover for at læse mere

2.3-Aaben-asfaltbeton_2017.10_preview600

Åben asfaltbeton (ÅAB) til anvendelse som drænlag og damptrykudligningslag på betonbroer er et bituminøst belægningsmateriale fremstillet af et enskornet stenmateriale som fx helknust granit

Klik på billedet herover for at læse mere

2.4-Asfaltbeton-modificeret_2017.10_preview600

Afaltbeton modificeret (ABM) er et stenrigt bituminøst belægningsmateriale fremstillet af helknuste granitmaterialer beregnet til anvendelse som beskyttelses- og bærelag på cementbetonstrukturer, eksempelvis broer.

Klik på billedet herover for at læse mere

2.5-Asfaltbeton-binderlag_2017.10_preview600

Asfaltbetonbinderlag (ABB) anvendes som binderlag mellem et slidlag og et bærelag eller en eksisterende belægning. Det er specielt velegnet ved nyanlæg og vedligeholdelse af veje og pladser, som påvirkes af store statiske eller dynamiske belastninger.

Klik på billedet herover for at læse mere

2.6-HM-asfalt_2017.10_preview600

Højmodulasfalt (HM-asfalt) er et ressourcebesparende og klimavenligt asfaltbære- eller bindelag. HM-asfalt produceres med hårde bindemidler, som giver stor styrke i asfalten. Produktet kan udlægges i reducerede lagtykkelser.

Klik på billedet herover for at læse mere

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med valg af bærelag, er vi altid klar til at hjælpe dig.

KONTAKT VORE EKSPERTER