Coronavirus (COVID-19)

corona

Colas Danmark A/S tager regeringens seneste tiltag for at begrænse smitten af coronavirus i Danmark alvorligt.

Vi arbejder fortsat under hensyn til de fornødne forholdsregler .

Alle medarbejdere skal følge reglerne.

Vi opfordrer alle medarbejdere til at følge myndighedernes regler.

Colas Danmark A/S har desuden besluttet en række interne regler for håndtering af coronavirus (COVID-19) i Colas. Reglerne kan fås ved henvendelse til nærmeste leder. De kan også læses på Colas’ intranet. Reglerne gælder fra 12. marts 2020 og indtil de afløses af nye regler. Vi opfordrer til, at du tænker dig godt om og holder dig orienteret. Regler og anbefalinger er ikke udtømmende og kan blive ændret.

Du kan følge myndighedernes anbefalinger her:

Sundhedsstyrelsen

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Coronasmitte

Colas holder åbent 

Alle Colas’ lokationer (kontorer, laboratorier, fabrikker, grusgrave og værksteder) holdes åbne, men alle skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.