COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Når du besøger Colas Danmark A/S’ hjemmeside www.colas.dk, accepterer du vores cookies- og privatlivspolitik, herunder betingelser og andre vilkår, som fremgår af hjemmesiden.

Beskyttelse af dine personlige data har allerhøjeste prioritet, og de registrerede oplysninger administreres etisk forsvarligt og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Du kan læse mere om betingelser og anvendelse nedenfor:

Privatlivspolitik for Colas Danmark A/S’ kunder og samarbejdspartnere

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Colas Danmark A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores oplysninger:

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

CVR: 10246415

Tlf: 4598 9898
colas@colas.dk
www.colas.dk

Behandling af persondata

Vi indsamler og behandler følgende typer persondata om dig:

 • kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail-adresse og stilling
 • betalingsoplysninger.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data til følgende formål:

 • som led i den almindelige drift, herunder indgåelse af kontrakt og opfyldelse af kontrakt
 • foretage eller registrere en betaling
 • varetage kunde- og leverandørforhold.

Vi opbevarer og behandler kun relevante persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, vi har beskrevet ovenfor.

Typen og omfanget af de persondata vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse, fx levering af en vare, modtagelse af betaling, opfyldelse af garantiforpligtelser og kvalitetskontrol.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare som led i vores forretningsdrift.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi bestræber os løbende på at sikre, at de persondata, som vi behandler om dig, er korrekte, retvisende og opdaterede. Da vores opfyldelse af kontrakten med dig kan være afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som var årsag til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Som udgangspunkt opbevarer vi persondata på leverandører og samarbejdspartnere (typisk navn, telefonnummer, adresse, e-mail) i 5 år efter kontraktopfyldelsen.

Som udgangspunkt opbevares en kundes persondata (typisk navn, telefonnummer, adresse, e-mail) i kontraktens løbetid + 5 år efter udløb af garantiperioden.

I særlige tilfælde kan vi opbevare oplysningerne i længere tid end 5 år, eksempelvis hvis det er nødvendigt og relevant for vores fremtidige samarbejde.

Vores hjemmel (ret) til at behandle dine personoplysninger

Vi behandler dine persondata som led i kunde- og leverandørforhold, som er nødvendige med henblik på opfyldelse af kontrakten med dig.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver som udgangspunkt ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

I visse tilfælde kan vi overlade behandlingen af dine persondata til vores databehandlere, som behandler dine persondata på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. I disse tilfælde vil vi kun videregive dine persondata til tredjeparter, som vil behandle dine persondata med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet, og vi vil føre tilsyn med eventuelle tredjeparters behandling af dine persondata.

Vi kan desuden være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger i medfør af lovgivningen.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vores interne regler om informationssikkerhed indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få adgang til dine persondata og til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvordan vi opbevarer dem.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Colas Danmark A/S vil som udgangspunkt besvare din anmodning inden for 30 dage.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de bør rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine persondata

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine persondata. Det kan du fx gøre, hvis:

 • du mener, at vores behandling af dine persondata er ulovlig, men at du ikke ønsker, at vi foretager sletning, mens du vurderer, om du vil indgive en klage
 • vi ikke længere har brug for dine persondata, men har brug for disse for at fastslå eller forsvare et retskrav
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine persondata, og indtil vi kan vurdere, om vores interesser i behandlingen vejer tungere.

Hvis du har anmodet om en begrænsning af behandling af dine persondata, vil vi kun opbevare disse oplysninger og i øvrigt kun behandle disse oplysninger med dit samtykke eller for at forsvare eller fastslå et retskrav eller for at beskytte andre fysiske personer eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret til at klage

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os på colas@colas.dk eller 4598 9898, hvis du mener, at vores behandling af dine persondata ikke er i overensstemmelse med persondataforordningen.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. Vi anbefaler dog, at du kontakter os først for en mulig løsning.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet – Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige oplevelse, når du benytter vores site, og derfor gemmer vi dine præferencer
 • Trafikmåling – Ved at måle trafikken på vores site ved vi, hvor mange besøgende vi har. Det er vigtigt, så vi kan sikre, at vores servere kan holde til trafikken
 • Adfærd –  Cookies indsamler data om din adfærd på vores hjemmeside og sammenholder den data med din profil på Facebook og Instagram (som ejes af Facebook). Facebook Pixel hjælper Colas med at optimere vores markedsføring på de sociale medier. Colas har kun adgang til fuldt anonymiseret statistik via Facebook Pixel.

Ejeroplysninger

Dette website ejes og vedligeholdes af:

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40, 2600 Glostrup
Tlf: + 45 45 98 98 98
colas@colas.dk
Cvr.nr: 10246415

2. Cookies
Vi anvender cookies til ovenstående formål. En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser. Den har til formål at kunne genkende dén enhed, du besøger vores site med – og husker altså hvordan du agerede, sidst du besøgte vores side. Cookies kan ikke indeholde virus.

2.1 Hvor lang tid opbevarer vi cookies?
En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Hver gang du besøger vores site, fornyes udløbsfristen.

2.2 Hvordan sletter jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website?
Vi indsamler data, så vi kan føre statistik over, hvor mange der besøger vores side, så vi bl.a. kan sikre, at vores servere kan holde til det. Samtidig indsamler vi oplysninger om køn, alder og geografi, så vi kan opbygge en bredere forståelse af adfærd og vores målgruppe og derved tilbyde et bedre produkt samt en bedre service.

2.5 Trafikmåling via Google Analytics
Vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle, hvor meget trafik der er på vores website.

Ønsker du at fravælge cookies fra Google Analytics, kan du klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Sådan bruger vi personoplysninger
Vi henviser til vores privatlivspolitik for Colas Danmark A/S’ kunder og samarbejdspartnere på denne side.

3.1 Beskyttelse af personoplysninger
Vi henviser til vores privatlivspolitik for Colas Danmark A/S’ kunder og samarbejdspartnere på denne side.