NU SKAL BILISTERNE I JYLLAND OG PÅ FYN KØRE PÅ KLIMAVENLIG ASFALT

Kørsel på klimavenlig asfalt nedsætter brændstofforbruget. Det skyldes asfaltens specielle sammensætning, som giver lavere rullemodstand mellem bilens dæk og vejen. Colas glæder sig til at udlægge klimavenlig asfalt for Vejdirektoratet ved Vestbjerg, Nyborg, Fredericia og Kolding.

Klimavenlig asfalt

Colas skal udlægge klimavenlig asfalt (slidlag) på fire motorvejsentrepriser, M90 inklusive ti ramper, M40 ved Nyborg, M50 og to rampespidser ved Kolding samt M60 ved Skærup nord for Fredericia. Entrepriserne er vundet i licitation, og Colas udlægger de klimavenlige belægninger i perioden maj-september 2020.

Klimavenligt slidlag er stadig meget nyt og i gang med at blive implementeret på de danske veje. Det er derfor planlagt, at der skal gennemføres en del test- og analysearbejde i forbindelse med strækningerne.

I Nordjylland skal Colas efter sommerferien udlægge klimavenlig asfalt (slidlag) på 27 km motorvej og ti ramper mellem motorvejskryds Vendsyssel til Brønderslev i nordgående retning og på dele af strækningen i sydgående retning.  I Sydjylland og på Fyn er der tale om ca. i alt ca. 5,5 km klimavenlig slidlag, som udlægges henover sommeren, fortæller regionsdirektør Thomas Jørgensen fra Colas.

Flere nyheder

Colas-udlægger-klimavenlig-asfalt-Jylland-og-Fyn

Mindre brændstof, mindre støj og høj kvalitet

Vejdirektoratet har siden 2011 arbejdet med udvikling af den nye klimavenlige asfalt og har sammen med blandt andet Colas udlagt teststrækninger flere steder i landet. Målinger og analyser fra teststrækningerne viser nu, at der er positive samfundsøkonomiske gevinster ved at udlægge klimavenlig asfalt eller KVS, som asfalten også hedder. Der er nemlig en gevinst at hente på både brændstofbesparelse, CO2-udledning, holdbarhed og støjreducerende egenskaber.

Win-win for hele samfundet

-Det er både spændende og en glæde at medvirke til projekter, som får samfundsnyttig værdi. Og det er en win-win for hele samfundet, når bilisterne sparer brændstof og udleder mindre CO2 – og belægningstypen i øvrigt forventes at være lige så holdbar som den traditionelle asfalttype der bruges på statsvejene, siger Thomas Jørgensen.