Klimavej håndterer regnvand og forsyner børnehave med jordvarme

Den 12. marts 2018 indviede borgmester Kasper Glyngø – sammen med børn fra Børnehuset Lille Dalby – Hedensted Kommunes nye klimavej. Klimavejen er belagt med permeabel asfalt fra Colas Danmark A/S, og belægningen er udført af Colas.

Projektet er et samarbejde mellem kommunen og VIA University College Horsens og indgår i EU’s ”Coast to Coast Climate Challenge” om klimatilpasning.

Permeabel asfalt fra Colas

Klimavejen er 50 meter lang og udført med 25 m standardasfalt og 25 meter permeabel asfalt. Den permeable asfalt er produktet Coldrain fra Colas, som udmærker sig ved, at regnvand kan trænge gennem belægningen. Vandet drænes herefter via drænsystemer til et regnvandsbassin, så klimavejen ikke belaster kloaknettet.

VIA University College Horsens vil bruge klimavejen som en del af et forskningsprojekt, der skal undersøge vejens potentialer. Både med hensyn til håndtering af vand og produktion af bæredygtig energi.

Colas-klimavej-Hedensted-header-3

Bæredygtig varme til børnehus

Klimavejen skal nemlig ikke kun håndtere regnvand. Den skal også forsyne en nærliggende børnehave med bæredygtig varme og varmt vand. Der er derfor udlagt jordvarmeslanger under asfalten, som varmes op af det regnvand, som siver gennem asfalten. Dermed reducerer kommunen sin CO2-udledning.

Se også TV2-indslag

Innovativ klimatilpasning
Colas er glad for opgaven i Hedensted. -Projektet falder helt i tråd med vores arbejde med at udvikle løsninger, som kan imødekomme klimaforandringer, fortæller entreprisechef Bo Damgaard Carstensen fra Colas’ afdeling i Horsens.

Colas-Danmark-klimavej-Hedensted-header-2

Colas’ afdeling i Horsens har udført belægningsarbejderne i forbindelse med etablering af klimavejen i Hedensted, og HM-entreprenør har udført jordarbejdet, herunder udlægning af varmeslanger.

VANDVEJEN

 En alternativ løsning til permeabel asfalt er VANDVEJEN, som Colas har udviklet i samarbejde med vandbranchen og by- og landskabsarkitekter. Der er tale om en æstetisk flot og funktionel løsning, hvor regnvandet håndteres i render i vejen. Løsningen er forholdsvis enkel af etablere, og designet skaber merværdi til byrummet og dets brugere.  VANDVEJEN kan blandt andet ses i Låsby i Skanderborg Kommune og på Søndergade i Middelfart.