Colas har fokus på vand og æstetik

på Byens Gulv 2019

Indretningen af vores byrum er hvert år på dagsordenen, når Byens Gulv afholder konference. I år deltager Colas med bæredygtige løsninger til klimatilpasning med fokus på vand og æstetik.

Byens Gulv afholdes 30. januar på Nyborg Strand.

Effektiv og enkel klimasikring med Vandvejen

På årets konference lancerer Colas en mere fleksibel og konkurrencedygtig version af Vandvejen, som er en effektiv, æstetisk og enkel løsning til håndtering af regnvand.

Blandt nyhederne er nye betonlåg, med en høj æstetisk og designmæssig værdi, og indstøbning af en granitfront, som visuelt kan sidestilles med en granitkantsten.

Vandvejen er udviklet under Realdanias udviklingsindsats Klimaspring og er blandt andet udført i Klimabyen i Middelfart.

Læs mere om de mange forskellige muligheder med Vandvejen her

Vandvejen.org

Vandvejen_brochure_ny.-jpeg

Klik og læs mere om mulighederne med Vandvejen.

Vandvejen-betonlåg-Colas
Colas-Toftevej-Gadstrup-permeabel-asfalt-børn-tester

Klik på billedet og læs mere om klimasikring / klimatilpasning.

Vandet løber lige igennem den permeable asfalt

På Byens Gulv fortæller Colas også om sine erfaringer med permeabel asfalt og LAR-veje. Det vil sige veje, hvor håndtering af regnvand foregår lokalt.

Regnvandet trænger gennem den permeable asfalt og ned gennem lag af bundsikringsgrus og drænstabilt grus, hvor drænrør leder overskydende vand væk. Ved monsterregn bliver vandet på den måde ledt væk fra kørebanen, men på en måde så kloakledningerne ikke overbelastes. Nogle løsninger udnytter endda vandet til opvarmning.

Asfalt med arkitektoniske muligheder

På konferencen præsenterer Colas desuden farvet asfalt.

Farvet asfalt er velegnet til at markere fx cykelbaner, hvor farven er med til at øge trafiksikkerheden. Farvet asfalt giver også unikke arkitektoniske muligheder i forbindelse med belægning af byens torve og pladser.

Asfalt som ligner grus

Colas’ parforceasfalt – asfalt som ligner grus – er udviklet til en cykelrute i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Parforceasfalten er et oplagt valg, hvis man ønsker en holdbar belægning, som skal indpasses i fx et parkområde.

Colas-Byens-Gulv-asfalt-til-mange-formål

Klik på billedet og læs om farvet asfalt.