Colas fylder 90

Colas har bygget veje siden 1930, og i 2020 fylder entreprenørvirksomheden 90 år.

Colas havde planlagt at markere jubilæet allerede i foråret, men måtte aflyse på grund af COVID-19.

Vi havde planlagt arrangementer i foråret, blandt andet en jubilæumsfest og andre arrangementer for kunder og samarbejdspartnere, men måtte desværre aflyse dem på grund af coronavirus. Et 90-års jubilæum er en god anledning til at takke vores private og offentlige kunder og samarbejdspartnere, som har taget rejsen sammen med Colas gennem årtierne. Og til at rette en stor tak til de mange medarbejdere, som gennem årene har arbejdet i Colas. Uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre! siger Hans Oluf Krog.

Colas Danmark A/S kan se tilbage på en fantastisk udvikling gennem 90 år. Lige fra dengang asfaltarbejde udelukkende var en manuel affære og til i dag hvor maskinerne har overtaget en stor del af arbejdet – og træsko og kasket er udskiftet med personlige værnemidler som hjelm, handsker, sikkerhedsstøvler m.m.

Udlægning-Stilling_1972_De-viste-vejen_Colas

Udlægning af asfalt på motorvej.

Sprøjtemand-går-baglæns.-asfalt-1930erne-Colas

Sprøjtemand.

Klik på billedet og se videoen om Colas.

Det begyndte med en banebrydende opfindelse

Colas’ rejse begyndte med udnyttelsen af et nyt patent (Cold Asphalt bitumen-emulsionspatentet), som fuldstændig ændrede måden at bygge veje på. I dag udvikler vi fortsat nye produkter og løsninger til infrastruktur. Fokus er på bæredygtige produkter, genbrug og klimatilpasning til gavn for miljøet og verdens samlede råvareressourcer, fortæller Hans Oluf Krog, CEO i Colas Danmark A/S.

Colas Danmark A/S’ historie begyndte teknisk set i 1924, hvor grosserer Rindom købte rettighederne til fremstilling og salg af emulsioner i de nordiske og baltiske lande fra det shell-ejede Asphalt Cold Mix Ltd. Det danske Colas-selskab blev dog først stiftet, da Shell Gruppen købte rettighederne tilbage og i 1930 etablerede Colas i Danmark. I disse år etablerede Shell i øvrigt Colas-selskaber i flere andre lande.

Reklame-fra-1963-Colas

Reklame i begyndelsen af 1960’erne.

Datterselskab-åbner-i-Island_1987_De-viste-vejen_Colas_400x300

Colas fik et islandsk datterselskab i 1987.

Udbygningen af Danmarks infrastruktur  

I de følgende år udvidede Colas sine aktiviteter på landsplan. Den første fabrik, som producerede varmblandet asfalt, kom til i 1942, men herefter lå aktiviteterne stille nogle år. Efter krigen opførte Colas et netværk af asfaltfabrikker i Danmark, og i 1960’erne var Colas landsdækkende. På det tidspunkt var der byggeboom i hele landet, og Colas deltog i det store udbygningsprogram for motorveje og hovedlandeveje i Danmark.

Udlandsprojekter for Danida og Verdensbanken

I 1980erne begyndte Colas Danmark A/S at orientere sig mod udlandet og deltog sammen med en række andre danske entreprenører i flere store vej- og lufthavnsprojekter for bl.a. Danida og Verdensbanken i Afrika, Asien og Caribien. I 1987 etablerede Colas sig desuden i Island med datterselskabet Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas. Herhjemme konsoliderede koncernen sin forretning med opkøbet af Skanska Asfalt A/S i 2014.

Colas Danmark A/S’ administrerende direktør, Hans Oluf Krog, begyndte selv sin karriere i Colas som ung nyuddannet ingeniør og var udstationeret på flere af udlandsprojekterne. Han blev udnævnt til administrerende direktør i Colas Danmark A/S i 2000 og er desuden formand for Asfaltindustrien.

Colas Danmark A/S – en del af den globale Colas Gruppe

I dag er Colas Danmark A/S en af Danmarks førende vejbygningsentreprenører. Selskabet har været en del af den verdensomspændende Colas Gruppe siden 1995 og har dermed adgang til vidensdeling og vigtig forskning i bæredygtige produkter og metoder til transportinfrastruktur – til gavn for hele samfundet. Colas Gruppen består af Colas-selskaber, opkøbt af det franske Colas S.A., og andre selskaber som er kommet til løbende. Gruppen indgår desuden i Bouygues Group, som er en global markedsleder på bygge- og anlægsområdet.

Læs mere om jubilæet https://www.colas.dk/om-colas/colas-fylder-90/