Colas Danmark A/S skifter logo

Efter 53 år med det samme logo skifter vi nu vores røde rombe ud med Colas Gruppens gule logo!

Sidste år fyldte Colas 90. Men vi bliver aldrig for gamle til forandringer. Siden grundlæggelsen af det danske Colas-selskab i 1930 har vi haft tre logoer. Det nuværende har tjent os godt siden 1967. Nu mener vi, tiden er inde til en forandring. Vi udskifter vores røde rombeformede logo og opdaterer vores brand med Colas Gruppens gule logo.

Vi mener, at det nye brand matcher det vi har udviklet os til: et dansk lokalt forankret entreprenørselskab, som samtidig indgår i en stærk global entreprenørgruppe, der leverer innovative og bæredygtige produkter og løsninger til transportinfrastruktur.

Logoskiftet medfører ikke nogen ændringer for vores kunder og andre samarbejdspartnere.

Colas-får-nyt-logo_600x400

Adgang til international forskning og knowhow

Colas Danmark A/S har via Colas Gruppen haft adgang til international forskning og knowhow siden 1995. Det betyder blandt andet, at vi kan tilbyde det danske marked nye innovative og bæredygtige produkter, som testes på det internationale marked. Den vidensdeling der finder sted på tværs af gruppens selskaber over hele verden, inspirerer og medfører et løft i kompetencer og udvikling, som både Colas Danmark A/S og vores medarbejdere drager nytte af.

Vi deler den samme mission, de samme værdier og den samme kultur og ambition som de øvrige selskaber i Colas Gruppen. Og med det gule logo ønsker Colas Danmark A/S at vise sit tilhørsforhold til gruppen og vores 57.000 kolleger i hele verden. Klik og se filmen om Colas Gruppen.

“We open the way”

Det internationale Colas-logo kendes på sit gule rombeformede logo og slogan ”We open the Way”. Over hele verden er det synonymt med transportinfrastruktur og et globalt netværk af lokalt forankrede virksomheder. Det afspejler den globale gruppes styrke.

Det engelske slogan ”We open the way” er Colas Gruppens brandsignatur og en tydelig erindring om, hvem Colas er. Vi byggede vejene som vi kender dem i dag. Nu bygger vi fremtidens infrastruktur. Det er mere end nogensinde vores job at ”open the way”.

Colas-Gruppen-logo-600×400
Colas-Gruppens-logo-med-baseline_600x400

Om Colas Gruppen

Colas S.A., et selskab i Bouygues Gruppen, har en mission: at udtænke, bygge og vedligeholde bæredygtig transportinfrastruktur. Med et netværk af 800 entreprenørvirksomheder i mere end 50 lande på fem kontinenter, arbejder gruppens 57.000 medarbejdere lokalt for at binde samfundet sammen og muliggøre transport og samhandel i dag og i morgen. Colas’ ambition er at være verdensleder inden for innovative og bæredygtige mobilitetsløsninger. I 2019 var Colas omsætning EUR 13,7 mia.

Colas Danmark A/S er et datterselskab i Colas Gruppen. Colas Danmark A/S og dets islandske datterselskab har aktiviteter over hele Danmark og Island og beskæftiger ca. 520 medarbejdere.