COLAS BLIVER MERE STRØMLINET OG KUNDEFOKUSERET

Colas Danmark A/S ændrer organisationen pr. 1. april 2020.

Colas vil som hidtil være både lokal, regional og landsdækkende, men organisationsændringen medfører, at vi nu i endnu højere grad kan stille den fulde bredde, kompetence, viden og erfaring i vores organisation til rådighed for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi sammenlægger vores nuværende distrikter i to regioner – én som dækker Jylland/Fyn og én som dækker Sjælland/Lolland-Falster. Samtidig samler vi alle vores asfaltfabrikker, grusgrave og laboratorium i en industrienhed.

Vi etablerer desuden en kommerciel funktion med henblik på at videreudvikle vores kunderelationer.

Colas_Kongernes-Nordsjælland_header

Landsdækkende industrienhed for asfaltproduktion og grusgravsdrift

Jacob Kloster tiltræder en nyoprettet stilling som industridirektør med ansvar for Colas’ asfaltfabrikker og grusgrave i hele landet.

Jacob har været ansat i Colas siden 2000 og har fungeret som distriktschef i Syd- og Østjylland siden 2012.

Region vest: Salg, tilbud og gennemførelse af entrepriser på Jylland/Fyn

Thomas Jørgensen tiltræder en nyoprettet stilling som regionsdirektør vest.

Thomas har været ansat i Colas siden 2000 og har fungeret som distriktschef for Nord- og Vestjylland siden 2012.

Region øst: Salg, tilbud og gennemførelse af entrepriser på Sjælland/Lolland-Falster

Anders Fynboe tiltræder en nyoprettet stilling som regionsdirektør øst. Han har arbejdet i Colas siden 2011, blandt andet i Colas’ afdeling Horsens og senest som general manager i Abu Dhabi for Colas Gruppen.

Peter Langballe bliver distriktschef for hele region øst.

Distriktschef Christa Hansen er fratrådt sin stilling i Colas den 31.3.

Professionel samarbejdspartner

Colas har de senere år foretaget mange nye tiltag og har optimeret en lang række processer og områder.

Den ny organisering er en fortsættelse af disse tiltag, som skal sikre at Colas også i fremtiden er en professionel og konkurrencedygtig samarbejdspartner for vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Dine kontaktpersoner

Du kan fortsat ringe eller skrive til de kontaktpersoner i Colas, som du allerede kender. I tilfælde af ændringer i kontaktpersoner, vil vi kontakte dig.

Hvis du har spørgsmål om organisationsændringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.