COLAS ASFALTERER LETBANE I HOVEDSTADEN

Colas asfalterer din letbane

Mikkel Darre har været salgs- og entrepriseleder i Colas Danmark i 5 år og nyder de udfordringerne, når Colas skal asfaltere letbane i hovedstaden.

Letbanen i hovedstaden er et kæmpe koordineringsarbejde

Ikke overraskende skal der mange hænder i sving for at udføre det store projekt i hovedstaden. Strækningen fra Lyngby Nord til Ishøj er opdelt i seks forskellige sektioner, der varetages af forskellige entreprenører.

De forskellige sektioner er opdelt mellem hovedentreprenørerne Per Aarsleff A/S og CG Jensen A/S, og Colas arbejder for dem begge. Ifølge Mikkel Darre er det et kompliceret puslespil, der skal gå op:

“Der er jo forskellige folk, der har de forskellige strækninger, og der er en masse forskellige mennesker, der skal have tidsplaner til at passe sammen. Så det er helt sikkert et kæmpe koordineringsarbejde, men det er også en af de sjove udfordringer ved projektet”, fortæller han.

Det store koordineringsarbejde og de mange refleksveste i landskabet er noget af det, der gør, at Mikkel Darre synes, at letbanen er et sjovt projekt at være en del af:

“Det her med, at man kan køre ned langs området, og så er der mennesker, der arbejder over det hele. Det er sjovt at se så mange folk og vide, at man er en del af det kæmpe projekt. Især nu, hvor der begynder at blive udlagt så store strækninger med asfalt”, fortæller han.

Colas asfalterer din letbane i hovedstaden

På billedet ses f.v. Henrik Petersen, Mehmet Ugur og formand Lars Hansen

Colas på hovedstadens største projekt

Colas asfalterer letbanen i hovedstaden. Fra Ishøj til Lyngby Nord udføres der vejarbejde i alle afskygninger. Vejarbejdet har varet flere år og vil gøre det nogle år endnu. Hovedstaden er nemlig ved at udføre et af sine mest komplicerede projekter i nyere tid: Letbanen.

Med over 50.000 ton asfalt, en 25km lang strækning og op mod 100 medarbejdere fra flere af Colas’ asfalthold udfører Colas Danmark hele 89 procent af den asfalt, der skal laves omkring letbanen.

Letbanen skal forbinde s-togslinjer og skal gøre det nemmere at rejse på tværs af hovedstadsområdet. Allerede i 2018 begyndte arbejdet med letbanen med ledningsomlægninger og forberedende arbejde, og i slutningen af 2021 kunne Colas Danmarks begynde at asfaltere langs ’slap tracks’ (dvs. skinnerne), omlægge veje og udlægge nye slidlag.

Under en af de mange orange Colas-hjelme langs letbanen kan man finde salgs- og entrepriseleder Mikkel Darre. Mikkel Darre overtog ansvaret for Colas’ arbejde på letbanen i begyndelsen af 2022 og skal stå i spidsen for projektet indtil banen forventes færdig i 2025.

Colas asfalterer din letbane i hovedstaden

På billedet ses tromlefører Thomas Holm Andreasen, der arbejder på den nye asfalt på Nordre Ringvej i Glostrup.

Alle asfalthold på dæk i 2022

Colas har arbejdet på letbanen siden slutningen af 2021, men ifølge Mikkel Darre er det først nu, at arbejdet for alvor begynder at tage fart.

“Indtil videre er det gået meget op og ned med arbejdsmængden. Nogle gange har vi et enkelt hold ude, andre gange har vi fire. Men i 2022 begynder det at gå rigtig stærkt. Det er først i år, at vi begynder at lægge de store strækninger asfalt ud,” fortæller Mikkel Darre.

Indtil videre har Colas udlagt 35.000 ton asfalt på letbanen siden opstarten i slut 2021, men regner med at udlægge over 50.000 ton inden året er omme. Der bliver altså brug for alle mand på dæk – på letbanen.

“Det bliver nogle lange dage, og vi bliver nødt til at udskifte holdene, så de ikke kører trætte. Men det er nogle gode og dygtige folk, vi har, så det skal nok gå rigtig godt”, fastslår Mikkel Darre og kaster et blik ud på formand Lars Hansens hold, der er ved at lægge asfalt ud.

Arbejdet på Hovedstadens Letbane har allerede været et projekt, hvor alle har skullet løfte i flok. Ifølge Mikkel Darre har stort set alle asfalthold fra Sjælland – og nogle hold fra Jylland –  allerede været ude at arbejde på letbanen, og der er god grund til at rose alle for deres arbejdsindsats, fastslår han.