Projekbeskrivelse

SLIDLAG FÆRDIGT FØR TID PÅ E20

I september 2017 udlagde Colas nyt slidlag på E20 mellem Bramming og Brørup. Projektet var udbudt af Vejdirektoratet.

Colas underskrev kontrakt på udlægning af et nyt slidlag på en 8 km lang 4-sporet motorvejsstrækning på E20 mellem Bramming og Brørup i juni måned 2017. Kontrakten omfattede planfræsning, slidlagsudlægning, kantfyldning, bassinudskiftning, kørebaneafmærkning og løbende trafikafvikling.

SLIDLAG UDFORDRET AF VEJRET

Udlægning af slidlag på motorvejen blev gennemført ved tandemkørsel af to maskinhold, mens al trafik blev afviklet i den modsatte køreretning.

Colas udlagde i alt 22.496 tons asfalt og blev færdig før tidsplanen. Trods udfordringer undervejs – med blandt andet trafikafvikling af natlige specialtransporter og usædvanligt dårligt vejr – blev arbejdet afleveret uden afvigelser og reklamationer. Det skyldtes i høj grad det gode samarbejde med Vejdirektoratet, en engageret projektledelse og ikke mindst Colas’ maskinhold, som havde fokus på både kvalitet og effektivitet.

Colas-slidlag-E20-Bramming_header
Colas-E20_header
Colas-Danmark-slidlag-E20_header