Projekbeskrivelse

PERMEABEL ASFALT (DRÆNASFALT) I HEDENSTED

KLIMAVEJEN I HEDENSTED

Den 12. marts 2018 indviede borgmester Kasper Glyngø Hedensted Kommunes nye Klimavejen med permeabel asfalt. Det gjorde han sammen med børn fra børnehuset Lille Dalby.

Klimavejen er belagt med permeabel asfalt fra Colas Danmark A/S, som også har stået for selve udlægningen.

Projektet er et samarbejde mellem Hedensted Kommune og VIA University College Horsens, og projektet indgår i EU’s ”Coast to Coast Climate Challenge” om klimatilpasning.

PERMEABEL ASFALT (DRÆNASFALT) FRA COLAS

Klimavejen i Hedensted er 50 meter lang og udført med 25 m standardasfalt og 25 meter permeabel asfalt (også kendt som drænasfalt). Den permeable asfalt er produktet Coldrain fra Colas. Coldrain udmærker sig ved, at regnvand kan trænge gennem belægningen. Vandet drænes herefter via drænsystemer til et regnvandsbassin, så Klimavejen ikke belaster kloaknettet.

FORSKNINGSPROJEKT MED PERMEABEL ASFALT

VIA University College Horsens vil over de næste år bruge Klimavejen som en del af et forskningsprojekt, der skal undersøge vejens potentialer. Både med hensyn til håndtering af vand og produktion af bæredygtig energi.

BIDRAG TIL MERE BÆREDYGTIG ENERGI TIL BØRNEHUS

Klimavejen skal ikke kun håndtere regnvand. Den skal også forsyne en nærliggende børnehave med varme og varmt vand. Der er derfor udlagt jordvarmeslanger under asfalten, som varmes op af det regnvand, som siver gennem asfalten. Dermed reducerer kommunen sin CO2-udledning og bidrager til mere bæredygtig energi.

Colas’ afdeling i Horsens har udført belægningsarbejderne i forbindelse med etablering af Klimavejen i Hedensted, og HM-entreprenør har udført jordarbejdet, herunder udlægning af varmeslanger.

Ved indvielsen af Klimavejen demonstrerede børnene fra Børnehuset Ll. Dalby, hvordan drænasfalten fungerer.

Colas-klimavej-Hedensted-header-1
Colas-klimavej-Hedensted-header-3
Colas-Danmark-klimavej-Hedensted-header-2