Projekbeskrivelse

CYKELRUTE I NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND

Asfalten til cykelruten i Danmarks nye nationalpark er leveret af Colas’ fabrik i Herstedøster, som producerer specialprodukter på Sjælland.

I 2017 blev området “Kongernes Nordsjælland” Danmarks 5. nationalpark. Forinden havde Colas fået til opgave at udlægge asfalt på en cykelrute.

Hillerød Kommune ønskede, at belægningen skulle have et naturligt udtryk, som giver de besøgende et visuelt udtryk af at gå eller cykle på en grussti. Samtidig skulle stien være lige så stærk og komfortabel at cykle på som en asfaltsti.

Colas og Hillerød Kommune drøftede derfor en lang række forskellige belægningsmuligheder og udviklede i samarbejde en særlig Parforce-asfalt, som har samme udtryk som en grussti, men er stærk som en asfaltsti.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er UNESCOs verdensarv

Skovområdet i Nordsjælland blev i 1680’erne omdannet til parforcejagtlandskab af kong Christian d.5., og i 2015 optog UNESCO landskabet på Verdensarvslisten.  Området omfatter store skove og søer med unikke naturværdiger og en lang række kulturspor fra kirke- og kongemagt.

Colas udlagde asfalt på i alt 3.500 m2 stisystem. Til det brugte vi ca. 420 tons grusasfaltbeton (GAB) og ca. 210 tons Parforce-asfalt.

 

 

Colas-Kongernes-Nordsjaelland_header
Colas-Kongernes-Nordsjaelland-UNESCO-list_header
Colas-Kongernes-Nordsjælland_link