Projekbeskrivelse

 ASFALT TIL RINGSTED BIOGAS APS

Biogas – en del af den grønne omstilling i Danmark

Biogas er en del af den grønne omstilling i Danmark. Her udnyttes organisk affald som gylle fra grise og kvæg til CO2-neutral biogas.
Ringsted Biogas dækker store dele af Midt- og Sydsjælland. Efter behandlingen af gyllen til biogas, deklarerer Ringsted Biogas den afgassede gylle, som genanvendes som kvælstof i landbruget.

Asfaltering af 7.400 m2 stor plads

Colas har udlagt asfalt på biogasanlæggets ca. 7.400 m2 store plads. På kørearealerne, hvor de store lastbiler kører, har vi udlagt et 12 cm tykt lag asfalt og på arealet ved tankene 6 cm.

Ringsted-Biogas-Colas-asfalt-til-køreareal_600x400

Colas har leveret og udlagt 1.824 tons asfalt til biogasanlægget i Ringsted.

Asfalt til landbruget

Colas udfører alle typer asfaltbelægninger, herunder belægninger til landbruget, som tåler påvirkning fra husdyrgøding og ensilage og giver et stabilt og fast underlag for trafik og oplag.