Jammerbugt Kommune2019-01-03T14:37:44+02:00

VEDLIGEHOLDELSESAFTALE – JAMMERBUGT KOMMUNE

Colas har indgået en aftale med den tidligere Aabybro Kommune, nu en del af Jammerbugt Kommune, om vedligeholdelse af kommunens veje i en 15-årig periode.

Aftalen løber fra 1. maj 2004 og omfatter:

  • Vedligeholdelse af veje og stier
  • Profilering af rabatter
  • Genetablering af kørebaneafmærkning ved ny belægning
  • Vedligeholdelse af eksisterende kørebaneafmærkning
  • Tømning og renholdelse af rendestensbrønde

Skader på vejbelægningen indberettes via Jammerbugt Kommunes digitale indberetningsløsning “Rapport fra stedet” via linket http://www.rapportfrastedet.dk.

Årsplan for, hvilke veje der skal vedligeholdes i 2019, forventes færdig primo marts 2019. Og planen vil blive tilgængelig her på siden.

Kontakt

Henvendelse til Colas vedrørende funktionskontrakten rettes til:

Colas Danmark A/S
Østre Fælledvej 8
9400 Nørresundby

E-mail: funktionsudbud.aabybro@colas.dk

Kontaktpersoner

Projektleder
Leon Elkjær
Mobil: 6025 2830

Salgschef
Søren Drejer Christensen
Mobil: 4034 6518

Selvom det er Colas’ ansvar at vedligeholde vejene, sker planlægningen naturligvis i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning i Jammerbugt kommune. Som borger er du meget velkommen til at rette henvendelse via mail, såfremt du har gjort observationer på vejnettet, eller hvis du har spørgsmål.

Link til Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Jammerbugt-kommune_link-120_2