Audit 2021

Årets audit af Colas i forbindelse med ISO-certificering resulterede i fem mindre afvigelser, som Colas hurtigt og problemfrit kan rette op på – og ros for vores tiltag på flere områder, fortæller QHSE- og CSR-chef Peder Friis Erlandsen.

Værksteder

Auditorerne fra den uafhængige certificeringsvirksomhed roste Colas’ værksteder for deres orden, arbejdsmiljøindsats og god inddragelse af medarbejdere og sagde blandt andet:

”… På værkstederne ses god orden og ryddelighed – et resultat af en målrettet 6S-indsats. Interviewede medarbejdere roser 6S processen, der har genereret flere arbejdsmiljøforbedringer, herunder et velindrettet olierum…”

web-6-s-styr-på-løftestropper-Colas-værksted-Viborg
Colas-grusgrav_header

Grusgrave

Vores grusgrave fik ros for kontrol med CE-mærkede produkter og prøveudtagning:

”… Medarbejderne i grusgraven er meget bevidste om, at deres arbejde har stor indflydelse på det produkt, der kommer ud til kunderne. Leder i grusgraven præsenterer alle analyseresultaterne, når de modtages – og evt. korrigerende tiltag drøftes. Et godt, ledelsesmæssigt tiltag…”.

Kompetente vejhold

Vores medarbejdere på asfalthold fik ros for deres kompetencer og engagement og auditorerne fremhævede lukning af arbejdsområdet ved vejarbejder som en stor fordel i forhold til sikkerhed:

”… Medarbejdere på vejhold, der foretog bassinudskiftning, fremstår kompetente og engagerede. Ud over god afspærring og skiltning og relevant dokumentation blev her blandt andet set asfaltudlægning fra lastbil med snegl. En løsning som reducerer de ergonomiske belastninger væsentligt og ifølge udsagn også indebærer økonomiske og kvalitetsmæssige fordele…”.

”…. Det er flot, at vejen er lukket for trafik bortset fra passage til og fra matrikel til fods, og at dette er kommunikeret skriftligt til beboerne…”.

Colas-NOxOFF-på-Frederiksberg_22_600x400
asfaltfabrik-Horsens-600×400

Asfaltfabrikker

Vores asfaltfabrikker fik ros for registrering af produktionsdata og risikovurdering, og arbejde med sikkerhed:
”… Inden arbejdet påbegyndes samles alle til et kort sikkerhedsmøde (risikovurdering). God stil – øger sikkerheden…”.

Vores laboratorier fik ros for deres fokus på arbejdsmiljø og håndtering af produkter og kemikalier. Og vores afdeling for specialforsegling i Odense fik stor ros for sikker håndtering og stor bevågenhed i forbindelse med sikkerhedsgodkendelser og orden:

Ledelsessystem og stresspolitik

Colas fik desuden ros for sit ledelsessystem og sin stresspolitik:

”… Der ses udarbejdet en fin stresspolitik for Colas Danmark A/S. Under audit har vi hørt flere eksempler på, hvordan denne i praksis er anvendt med succes i firmaet…”

-Det flotte resultat skyldes i høj grad en engageret indsats fra vores medarbejdere, siger QHSE- og CSR-chef Peder Friis Erlandsen.

Colas medarbejder på vej